• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

In haar aardse pelgrimstocht heeft de Kerk vanaf de apostolische tijd wetten en gedragsregels opgesteld die door de eeuwen heen gestalte kregen als een samenhangend geheel van bindende normen die de eenheid van Gods volk veilig stelden. Het is de verantwoordelijkheid van de bisschoppen ervoor te zorgen dat deze regels worden nageleefd, want ze weerspiegelen het geloof dat we allemaal belijden en waaruit hun bindende kracht voortkomt; gegrondvest op dat geloof, tonen zij de moederlijke barmhartigheid van de Kerk, die zich altijd bekommert om het heil van de zielen. Aangezien die normen bedoeld zijn om het leven van de gemeenschap in de loop van de tijd te beheersen, moeten ze rekening houden met veranderingen in de samenleving en nieuwe behoeften van het Volk van God, waardoor het soms nodig is ze te wijzigen en aan te passen aan veranderde omstandigheden.

Document

Naam: PASCITE GREGEM DEI
"Weidt de kudden van God" - waarmee Boek VI van de Codex Iuris Canonici vernieuwd wordt
Soort: Paus Franciscus - Apostolische Constitutie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 23 mei 2021
Copyrights: © 2021, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. vanuit Engelstalige versie: dhr. W. van Winden
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 11 juli 2021

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test