• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

OVER NIEUWE INVOEGINGEN IN DE LITANIE TER ERE VAN DE H. JOZEF
Aan de voorzitters van de Bisschoppenconferenties

Vaticaan, 1 mei 2021, Sint Jozef Arbeider

Eminentie, Eerwaarde Kardinaal,
Uwe Excellentie, Eerwaarde Bisschop,

Ter gelegenheid van de honderdvijftigste verjaardag van de verheffing van de heilige Jozef tot patroon van de gehele Kerk heeft de Heilige Vader Franciscus de Apostolische Exhortatie Paus Franciscus - Apostolische Brief
Patris Corde
Met een vaderhart - Bij de 150e verjaardag van het uitroepen van St. Jozef tot Patroon van de universele Kerk - Afkondiging Sint Jozefjaar
(8 december 2020)
gepubliceerd om "de liefde voor deze grote heilige te bevorderen en een impuls te geven om zijn voorspraak in te roepen en om zijn deugden en zijn kracht na te volgen".

Daarom leek het gepast om de Litanie ter ere van de H. Jozef, goedgekeurd door de Apostolische Stoel in 1909 zie Acta Apostolicae Sedis 1 (1909) 290-292, te actualiseren door zeven aanroepingen toe te voegen. Zij zijn ontleend aan geschriften van pausen die hebben nagedacht over aspecten van de figuur van de patroon van de universele Kerk, en luiden als volgt:

De nieuwe aanroepingen werden voorgelegd aan de Heilige Vader Franciscus, die instemde met de invoeging ervan in de Litanie van de H. Jozef, zoals blijkt uit de bijgevoegde tekst.

Het is de taak van de Bisschoppenconferenties om te zorgen voor de vertaling van de Litanie in de talen die onder hun bevoegdheid vallen en om deze te publiceren; deze vertalingen behoeven geen bevestiging van de Apostolische Stoel. Naar hun verstandig oordeel kunnen de Bisschoppenconferenties op een geschikte plaats en met behoud van het literaire genre ook andere aanroepingen invoegen waarmee de Heilige Jozef in hun land bijzonder wordt vereerd wordt.

Ik heb het genoegen Uwe Eminentie / Excellentie dit voornemen ter kennis en toepassing mede te delen en maak van deze gelegenheid gebruik om U mijn gevoelens van hoogachting over te brengen.

Van Uwe Eminentie.
Toegewijd in de Heer

+ Arthur Roche
Aartsbisschop secretaris

P. Corrado Maggioni, S.M.M.
Ondersecretaris

Zie ook:

Litanie ter ere van de H. Jozef, inclusief de ingevoegde nieuwe aanroepingen

Document

Naam: OVER NIEUWE INVOEGINGEN IN DE LITANIE TER ERE VAN DE H. JOZEF
Aan de voorzitters van de Bisschoppenconferenties
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Aartsbisschop Arthur Roche
Datum: 1 mei 2021
Copyrights: © 2021, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: redactie
Bewerkt: 3 mei 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test