• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DE WIJNSTOK LEEFT MET HET GEBED, DE SACRAMENTEN EN DE NAASTENLIEFDE
5e Zondag van Pasen - Sint Pietersplein

Beminde broeders en zusters:

Het Evangelie van vandaag, de vijfde zondag van Pasen, begint met het beeld van de wijngaard. «Jezus zei tot zijn leerlingen: “Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer”» (Joh. 15, 1). In de Bijbel wordt Israël vaak vergeleken met de vruchtbare wijnstok als zij trouw is aan God; maar als zij zich van Hem verwijdert, wordt zij onvruchtbaar, niet in staat om de "wijn die het mensenhart deugd doet" te produceren, zoals Psalm 104 zingt (Ps. 104, 15). De ware wijngaard van God, de ware wijnstok, is Jezus, die ons met zijn offer van liefde redding geeft, de weg opent voor ons om deel uit te maken van deze wijngaard. En zoals Christus in de liefde van God de Vader blijft, zo worden de leerlingen, met wijsheid gesnoeid door het woord van de Meester Vgl. Joh. 15, 2-4 , als ze hecht met Hem verenigd zijn, tot vruchtbare ranken die een overvloedige oogst voortbrengen. Heilige Franciscus van Sales schrijft: «De tak verenigd met en gehecht aan de stam draagt vrucht niet uit eigen kracht, maar uit kracht van de stam: wij zijn door de liefde verenigd met onze Verlosser, als de ledematen met het hoofd; daarom verdienen de goede werken, die aan hem hun kracht ontlenen, het eeuwige leven» H. Franciscus van Sales, Verhandeling over de Liefde van God, Traite de l'Amour de Dieu. Trattato dell'amore di Dio, XI, 6, Rome 2011, 601

Op de dag van ons Doopsel ent de Kerk ons als ranken op het Paasmysterie van Jezus, op zijn Persoon zelf. Van deze wortel ontvangen we het kostbare sap om deel te hebben aan het goddelijke leven. Als leerlingen groeien ook wij, met de hulp van de herders van de Kerk, in de wijngaard van de Heer, verenigd door zijn liefde. «Als de vrucht die we moeten voortbrengen liefde is, dan is juist dit "verblijven" een voorwaarde, wat ten diepste te maken heeft met dat geloof dat zich niet verwijdert van de Heer» Paus Benedictus XVI, Boek, Deel I, Jezus van Nazareth - Het leven van Jezus - tussen Zijn doop in de Jordaan en de Gedaanteverandering (13 apr 2007). Tielt, 2007, blz. 247 Het is essentieel om altijd met Jezus verenigd te blijven, van Hem afhankelijk te zijn, want los van Hem kunnen we niets. Vgl. Joh. 15, 5 In een brief aan Johannes de Profeet, die in de 5e eeuw in de woestijn van Gaza leefde, stelt een gelovige de volgende vraag: Hoe is het mogelijk de vrijheid van de mens te combineren met niets te kunnen doen zonder God? En de monnik antwoordt: Als de mens zijn hart neigt naar het goede en God om hulp vraagt, ontvangt hij de nodige kracht om zijn werk uit te voeren. Daarom gaan menselijke vrijheid en de macht van God hand in hand. Dit is mogelijk omdat het goede van de Heer komt, maar het komt tot stand dankzij zijn gelovigen Vgl. Johannes de Profeet, Brieven, Epistolae (1 jan 450). 763: SC 468, Parijs 2002, 206 Het ware «verblijven» in Christus garandeert de doeltreffendheid van het gebed, zoals de zalige cisterciënzer Guerrico d'Igny zegt: «O Heer Jezus ..., zonder u kunnen wij niets, omdat u de ware tuinman, schepper, kweker en bewaarder van uw tuin bent, die plant met uw woord, besproeit met uw geest en laat groeien met uw kracht» Z. Guerricus van Igny, Sermo ad excitandam devotionem in Psalmodia. SC 202, 1973, 522

Beste vrienden, ieder van ons is als een wijnstok die slechts leeft als hij elke dag door gebed, deelname aan de sacramenten en met de naastenliefde, zijn vereniging met de Heer laat groeien. En wie Jezus, de ware wijnstok, liefheeft, brengt vruchten van geloof voort voor een overvloedige geestelijke oogst. Laten we tot de Moeder van God bidden dat we stevig op Jezus geënt blijven en dat al ons doen en laten zijn begin en vervulling in Hem vindt.

Ná het bidden van het Regina Caeli

Beste broeders en zusters,

Allereerst wil ik eraan herinneren dat over minder dan een maand de zevende Wereldontmoeting van Gezinnen in Milaan zal plaatsvinden. Ik dank het bisdom Milaan en de andere Lombardische bisdommen die samenwerken bij de voorbereiding van dit kerkelijke evenement, georganiseerd door de Pauselijke Raad voor het Gezin, voorgezeten door kardinaal Ennio Antonelli. Ook ik, als God het wil, zal de vreugde hebben eraan deel te nemen en daarom zal ik van 1 tot 3 juni in Milaan zijn.

{...}

(In het Spaans)

Het Evangelie van vandaag biedt ons het prachtige beeld van de wijngaard en de wijnstokken, waarmee het ons laat zien hoe de eenheid met Christus de bron van leven is en ons ertoe brengt veel vrucht te dragen. Vandaag gedenken we ook de vijftigste verjaardag van de heiligverklaring van heilige Martinus de Porres die we vragen om voor ons te bidden voor het werk van de nieuwe evangelisatie, om de heiligheid te laten bloeien in de Kerk. Laten we de Heilige Maagd Maria aanroepen om ons op deze weg te vergezellen. Gezegende zondag!

{....}

Document

Naam: DE WIJNSTOK LEEFT MET HET GEBED, DE SACRAMENTEN EN DE NAASTENLIEFDE
5e Zondag van Pasen - Sint Pietersplein
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 6 mei 2012
Copyrights: © 2012, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2021, Vert. uit Spaanse vertaling: W.J.G.A. Veth pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 9 oktober 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam, test