• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Eerbiedwaardige broeders,

Op de 25e januari 1959, het feest van de bekering van de heilige Paulus, maakte mijn voorganger, Joannes XXIII, eerbiedwaardiger gedachtenis, aan de kerk zijn voornemen bekend, een oecumenisch concilie bijeen te roepen en de herziening van de toen geldende codex van het kerkelijk recht te ondernemen. Vgl. H. Paus Johannes XXIII, Toespraak, Tot college van kardinalen op het feest van St. Paulus-bekering - Vespers in de St. Paulus-buiten-de-Muren, Rome, Aankondiging diocesane Synode, Oecumenisch Concilie en aanpassing Kerkelijk wetboek (25 jan 1959)

Door de goddelijke voorzienigheid gebeurde het dat hij alleen maar het begin gezien heeft van dat enorme gebeuren dat het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie van de kerk geweest is, en dat hij slechts begonnen is met de

beoogde herziening van de algemene wetten van de Latijnse kerk. Toch heeft hij zelf de algemene lijnen kunnen aangeven van het komende werk om de kerkelijke wetten aan te passen, toen hij, nadat de eerste zitting van het concilie reeds afgelopen was, op de 28e maart 1963 de Pauselijke Commissie voor de herziening van de codex van het kerkelijk recht instelde en besloot dat genoemde commissie haar zeer zware taak zou aanvaarden in samenwerking met de conciliecommissies en met het algemene secretariaat van het concilie; het was namelijk zijn zeer duidelijke bedoeling dat de nieuwe codex alles ten uitvoer zou brengen wat het concilie zou vaststellen en besluiten. Vgl. H. Paus Johannes XXIII, Motu Proprio, Oprichting Pauselijke Commissie voor de herziening van de codex van het kerkelijk recht (28 mrt 1963)

Document

Naam: EEN NIEUWE CODEX ZAL EEN MIDDEL ZIJN OM DE VRUCHTEN VAN HET CONCILIE TE VERKRIJGEN
Tot de deelnemers aan de voltallige vergadering van de Pauselijke Commissie voor de herziening van de codex van het kerkelijk recht
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 29 oktober 1981
Copyrights: © 1982, Archief van de Kerken 37e jrg, p. 517-521
Bewerkt: 20 maart 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test