• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De Kerk is geboren om te leven en om het leven te geven

Evenals de Heer Jezus gekomen is om zijn leven te geven, heeft Hij de Kerk, zijn Lichaam, ingesteld opdat daarbinnen Zijn leven zich zou verspreiden onder de gelovigen. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 7 Om te leven en het leven te kunnen geven, ontvangt de Kerk van haar Heer, door de Heilige Geest, al zijn gaven: het Woord van God is bedoeld voor het leven, de sacramenten zijn bedoeld voor het leven, de gewijde bedieningen: bisschopsambt, priesterschap en diakonaat zijn bedoeld voor het leven, de gaven of charisma's van de religieuze, seculiere en missionaire toewijding zijn bedoeld voor het leven.

De gave die alle andere overtreft ~ vanwege de heilige wijding ~ is het ambtelijk priesterschap, deelname aan het enige priesterschap, eigen aan Christus, die zichzelf heeft gegeven op het kruis en die zich nog steeds geeft in de eucharistie voor het leven en het heil van de wereld. Priesterschap en Eucharistie: groots mysterie van liefde en leven, door Jezus geopenbaard en vastgelegd in de woorden van het laatste avondmaal: 'Doet dit ter gedachtenis aan Mij'. (Lc. 22, 19)(1 Kor. 11, 24) Vgl. Concilie van Trente, 22e Zitting - Over het allerheiligst Misoffer, Sessio XXII - Doctrina de sanctissimo Missae sacrificio (17 sept 1562), 3.15. DH 1740 en 1752 Groots mysterie van goddelijke vruchtbaarheid, want, hoofdzakelijk door middel van de eucharistie, is het priesterschap gegeven voor de geestelijke toename van heel de Kerk. Vgl. Concilie van Florence, Decreet, Sessio VIII - 8e Sessie: Decreet voor de Armeniƫrs, Exsultate Deo - Decretum pro Armenis (22 nov 1439), 1. Dh 1311 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het leven en dienst van de priester, Presbyterorum Ordinis (7 dec 1965), 5 Elke priesterroeping moet gezien, aanvaard en beleefd worden als een innige deelname aan dit mysterie van liefde, leven en vruchtbaarheid.

Document

Naam: 'IK BEN GEKOMEN, OPDAT ZIJ LEVEN ZOUDEN BEZITTEN, EN WEL IN OVERVLOED' (JOH. 10,10)
Roepingenzondag 1982
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 2 februari 1982
Copyrights: © 1982, Archief van de Kerken, jrg. 37, p. 411-414
Bewerkt: 17 mei 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test