• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

(in het Frans)

Beste Franstalige pelgrims, ik groet u hartelijk. Nu we de heilige Jozef vieren, aan wie God de zorg voor de heilsmysteries heeft toevertrouwd, moge hij de hele Kerk en ieder van u helpen om te leven in overeenstemming met de leer en het voorbeeld van Jezus, om de ware vrijheid en vreugde te vinden! Moge God uw weg naar Pasen zegenen!

(in het Engels)

Op deze derde zondag van de Vastentijd verwelkom ik alle Engelssprekende pelgrims en bezoekers die aanwezig zijn voor het Angelus, inclusief een groep Syro-Malabaarse Katholieken uit de Verenigde Staten van Amerika. Moge ons vasten ons dieper binnenleiden in het leven van de Kerk, zodat zij een steeds duidelijker teken mag worden van onze hoop die de zaligheid in Jezus Christus is! Over u en uw gezinnen roep ik Gods overvloedige zegen van kracht en vrede af.

(in het Duits)

Op deze derde zondag van de Vasten heet ik alle Duitstalige pelgrims en bezoekers van harte welkom hier op het Sint-Pietersplein. In het Evangelie van vandaag openbaart Jezus zichzelf als de levende tempel, waarin God in zijn volheid woont. Christus nodigt ons vooral tijdens de Vasten uit om onze relatie met Hem te versterken in gebed en daden van liefde zodat zijn heilswerk aan de mensen ook door ons openbaar wordt. Moge de Heilige Geest u geleiden door deze tijd van genade!

(in het Spaans)

Ik begroet de Spaanstalige pelgrims van harte, vooral de gelovigen van de parochies Santo Tomás Apóstol uit Valencia en Nuestra Señora del Buen Consejo uit Torrente, evenals de leraren en leerlingen van het Instituut Abanilla uit Murcia. Met de hulp van de heilige Jozef, Patroon van de universele Kerk, nodig ik u uit om uw reis van bekering van de Vasten voort te zetten in antwoord op de barmhartige liefde van de Heer. Gezegende zondag!

(in het Pools)

Ik groet de Polen van harte. Ik vertrouw allen toe aan de bescherming van heilige Jozef, vooral de gezinnen en degenen die vaderlijke steun nodig hebben. Moge zijn liefde en de hartelijke zorg waarmee hij Jezus en Maria omringde, u altijd vergezellen. God zegene u!

(in het Sloveens)

Ik groet de pelgrims uit Vrhnika in Slovenië! Moge de zalige Anton Martin Slomšek, wiens naam uw school draagt, een toonbeeld van ijver voor u zijn, zodat u brede kennis en levenswijsheid verkrijgt. Moge mijn Zegen u vergezellen!

(in het Italiaans)

Ten slotte groet ik de Italiaanssprekende pelgrims, in het bijzonder de gelovigen uit Ca' Savio, Rosìa en Torri, Villa Fastiggi uit Pesaro en Foligno. Ik groet bovendien de deelnemers aan de cursus Sociale Leer van de Kerk, georganiseerd door de Stichting Centesimus Annus Pro Pontifice, evenals de koorzangers en accordeonisten van het kanton Ticino, het Oecumenisch Comité voor Sociale Communicatie, de Club "Vecchia 500" uit Chiari en het ACLI Toeristencentrum uit Pordenone. Aan allen wens ik een fijne zondag en een vruchtbare weg van Vasten.

Groeten, een goede week! Dank en nogmaals een fijne zondag. Dank u.

Document

Naam: VOER DE TAAK, DIE DE VOORZIENIGHEID ONS HEEFT OPGEDRAGEN, UIT MET TROUW, EENVOUD EN BESCHEIDENHEID
3e Zondag van de Veertigdagentijd (Jaar B) - Sint Jozef - Sint Pietersplein
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 19 maart 2006
Copyrights: © 2006, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2021, Vert. uit Spaanse vertaling: W.J.G.A. Veth pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 3 februari 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test