• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

VOER DE TAAK, DIE DE VOORZIENIGHEID ONS HEEFT OPGEDRAGEN, UIT MET TROUW, EENVOUD EN BESCHEIDENHEID
3e Zondag van de Veertigdagentijd (Jaar B) - Sint Jozef - Sint Pietersplein

Beminde broeders en zusters!

Vandaag, 19 maart, is de plechtigheid van heilige Jozef, maar samenvallend met de derde zondag van de Veertigdagentijd, wordt de liturgische viering uitgesteld tot morgen. De Mariale context van het Angelus nodigt ons echter uit om vandaag met devotie stil te staan bij de persoon van de echtgenoot van de Heilige Maagd Maria en Patroon van de universele Kerk. Ik herinner er graag aan dat de beminde Johannes Paulus II ook zeer toegewijd was aan Sint Jozef, die de apostolische Exhortatie aan hem opdroeg H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Exhortatie
Redemptoris Custos
Over de persoon en de zending van de heilige Jozef in het leven van Christus en van de Kerk
(15 augustus 1989)
 en zeker ervoer hij zijn bijstand op het uur van de dood.

Hoewel de persoon van deze grote Heilige nogal verborgen blijft, is hij van fundamenteel belang in de heilsgeschiedenis. Ten eerste, aangezien hij tot de stam Juda behoorde, verbond hij Jezus met de afstamming van David, zodat, bij het vervullen van de beloften aangaande de Messias, de Zoon van de Maagd Maria echt "zoon van David" genoemd kan worden. Met name het Evangelie van Mattheüs belicht de Messiaanse profetieën die in vervulling gingen middels de rol van Jozef: de geboorte van Jezus in Bethlehem (Mt. 2, 1-6); zijn reis door Egypte waar de Heilige Familie toevlucht had gezocht (Mt. 2, 13-15); de bijnaam "Nazarener" (Mt. 2, 22-23). Bij dit alles betoonde hij zich, net als zijn echtgenote Maria, een waarachtige erfgenaam van het geloof van Abraham: geloof in de God die de gebeurtenissen in de geschiedenis leidt volgens zijn mysterieuze heilsplan. Zijn grootheid valt, net als die van Maria, des te meer op omdat zijn zending in nederigheid en in de verborgenheid van het huis van Nazareth werd volbracht. Bovendien koos God zelf, in de Persoon van zijn mensgeworden Zoon, deze weg en deze stijl - de nederigheid en de verborgenheid - in zijn aardse bestaan.

Van het voorbeeld van heilige Jozef komt een sterke uitnodiging tot ons allemaal om de taak uit te voeren die de Voorzienigheid ons heeft opgedragen met trouw, eenvoud en bescheidenheid. Ik denk allereerst aan de gezinsvaders en moeders, en ik bid dat ze altijd weten hoe ze de schoonheid van een eenvoudig en arbeidzaam bestaan mogen waarderen, door de echtelijke relatie te verzorgen en de grote en moeilijke opvoedende taak uit te voeren met enthousiasme. Moge de heilige Jozef voor de priesters die het vaderschap uitoefenen met betrekking tot de kerkgemeenschappen, verkrijgen dat zij de Kerk liefhebben met genegenheid en volledige toewijding, en moge hij de godgewijde personen steunen in hun vreugdevolle en getrouwe naleving van de evangelische raden van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid. Moge hij de arbeiders in de hele wereld beschermen, zodat ze met hun verschillende beroepen bijdragen tot de vooruitgang van de hele mensheid, en moge hij elke Christen helpen om Gods wil met vertrouwen en liefde uit te voeren en zo mee te werken aan de voltooiing van het heilswerk.

Ná het bidden van het Angelus

Beste vrienden, dit jaar is het vijfde eeuwfeest van de Vaticaanse Musea die mijn geliefde voorganger Johannes Paulus II omschreef als "een van de belangrijkste deuren van de Heilige Stoel geopend naar de wereld". Deze instelling levert in feite een belangrijke bijdrage aan de zending van de Kerk, door in de taal van de kunst de christelijke waarheden mee te delen aan miljoenen mensen. Ik druk mijn beste wensen uit voor de geplande culturele evenementen en verzeker al degenen die in de Vaticaanse Musea werken van mijn gebed en voor alle bezoekers.

(in het Frans)

Beste Franstalige pelgrims, ik groet u hartelijk. Nu we de heilige Jozef vieren, aan wie God de zorg voor de heilsmysteries heeft toevertrouwd, moge hij de hele Kerk en ieder van u helpen om te leven in overeenstemming met de leer en het voorbeeld van Jezus, om de ware vrijheid en vreugde te vinden! Moge God uw weg naar Pasen zegenen!

(in het Engels)

Op deze derde zondag van de Vastentijd verwelkom ik alle Engelssprekende pelgrims en bezoekers die aanwezig zijn voor het Angelus, inclusief een groep Syro-Malabaarse Katholieken uit de Verenigde Staten van Amerika. Moge ons vasten ons dieper binnenleiden in het leven van de Kerk, zodat zij een steeds duidelijker teken mag worden van onze hoop die de zaligheid in Jezus Christus is! Over u en uw gezinnen roep ik Gods overvloedige zegen van kracht en vrede af.

(in het Duits)

Op deze derde zondag van de Vasten heet ik alle Duitstalige pelgrims en bezoekers van harte welkom hier op het Sint-Pietersplein. In het Evangelie van vandaag openbaart Jezus zichzelf als de levende tempel, waarin God in zijn volheid woont. Christus nodigt ons vooral tijdens de Vasten uit om onze relatie met Hem te versterken in gebed en daden van liefde zodat zijn heilswerk aan de mensen ook door ons openbaar wordt. Moge de Heilige Geest u geleiden door deze tijd van genade!

(in het Spaans)

Ik begroet de Spaanstalige pelgrims van harte, vooral de gelovigen van de parochies Santo Tomás Apóstol uit Valencia en Nuestra Señora del Buen Consejo uit Torrente, evenals de leraren en leerlingen van het Instituut Abanilla uit Murcia. Met de hulp van de heilige Jozef, Patroon van de universele Kerk, nodig ik u uit om uw reis van bekering van de Vasten voort te zetten in antwoord op de barmhartige liefde van de Heer. Gezegende zondag!

(in het Pools)

Ik groet de Polen van harte. Ik vertrouw allen toe aan de bescherming van heilige Jozef, vooral de gezinnen en degenen die vaderlijke steun nodig hebben. Moge zijn liefde en de hartelijke zorg waarmee hij Jezus en Maria omringde, u altijd vergezellen. God zegene u!

(in het Sloveens)

Ik groet de pelgrims uit Vrhnika in Slovenië! Moge de zalige Anton Martin Slomšek, wiens naam uw school draagt, een toonbeeld van ijver voor u zijn, zodat u brede kennis en levenswijsheid verkrijgt. Moge mijn Zegen u vergezellen!

(in het Italiaans)

Ten slotte groet ik de Italiaanssprekende pelgrims, in het bijzonder de gelovigen uit Ca' Savio, Rosìa en Torri, Villa Fastiggi uit Pesaro en Foligno. Ik groet bovendien de deelnemers aan de cursus Sociale Leer van de Kerk, georganiseerd door de Stichting Centesimus Annus Pro Pontifice, evenals de koorzangers en accordeonisten van het kanton Ticino, het Oecumenisch Comité voor Sociale Communicatie, de Club "Vecchia 500" uit Chiari en het ACLI Toeristencentrum uit Pordenone. Aan allen wens ik een fijne zondag en een vruchtbare weg van Vasten.

Groeten, een goede week! Dank en nogmaals een fijne zondag. Dank u.

Document

Naam: VOER DE TAAK, DIE DE VOORZIENIGHEID ONS HEEFT OPGEDRAGEN, UIT MET TROUW, EENVOUD EN BESCHEIDENHEID
3e Zondag van de Veertigdagentijd (Jaar B) - Sint Jozef - Sint Pietersplein
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 19 maart 2006
Copyrights: © 2006, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2021, Vert. uit Spaanse vertaling: W.J.G.A. Veth pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 3 februari 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test