• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Jezus Christus, de enige ware hogepriester van God, is tegelijkertijd de hoogste diaken. Men zou in zekere zin kunnen zeggen dat Christus ook de opperste subdiaken is, Christus is de opperste acoliet en de opperste exorcist, Christus is de opperste voorlezer en de opperste portier, Christus is de opperste misdienaar in de liturgie, want het hele bestaan van Christus en zijn heilsoperatie is een zeer nederige dienst geweest. Zijn priesterschap in het ministeriële priesterschap van de Kerk moet dus ook de lagere liturgische functies of de meest nederige liturgische diensten omvatten, zoals die van de voorlezer of de acoliet. Daarom maakt het diaconaat met zijn functies deel uit van het sacrament van de Wijding en impliciet ook van de lagere liturgische graden met hun functies, die altijd terecht ordines zijn genoemd, hoewel formeel niet-sacramenteel.

Dit is een andere theologische reden waarom de universele Kerk nooit vrouwen heeft toegelaten tot liturgische openbare ambten, zelfs niet in de lagere graden van lectoraat of acoliet. Men kan in het leven van Christus zien hoe Hij de functie van lezer vervulde. Vgl. Lc. 4, 16. toen Hij de Heilige Schrift las in de synagogedienst  Men kan zeggen dat Christus de functie van ostiarus (deurwachter) uitoefende toen Hij de kooplieden uit de tempel van God verdreef. Vgl. Joh. 2, 15  Christus oefende vaak de functie van exorcist uit, door onreine geesten uit te drijven. De functie van subdiaken of diaken werd bijvoorbeeld door Christus uitgeoefend tijdens het Laatste Avondmaal, toen Hij zich omgordde met het schort van een dienaar en de voeten waste van de apostelen, die bij datzelfde Avondmaal door Hem tot ware priesters van het Nieuwe Testament waren ingesteld. Vgl. Concilie van Trente, 22e Zitting - Over het allerheiligst Misoffer, Sessio XXII - Doctrina de sanctissimo Missae sacrificio (17 sept 1562), 2-5

Document

Naam: DE BETEKENIS VAN LAGERE BEDIENINGEN IN DE HEILIGE LITURGIE
Soort: Mgr. Athanasius Schneider
Auteur: Mgr. Athanasius Schneider
Datum: 21 januari 2021
Copyrights: © 2021, National Catholic Register / fortesinfide.nl
Werkvert.: C. Mennen, pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 12 februari 2022

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test