• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus Benedictus XVI heeft een leerstellige en canonieke opheldering gegeven over het diaconaat. Met het Motu proprio Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Omnium in mentem
Over de aanpassing van enige artikelen uit de Codex Iuris Canonici (1983)
(26 oktober 2009)
 van 26 oktober 2009 heeft de Paus de tekst van de Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
van het Wetboek van Canoniek Recht gecorrigeerd. De vorige tekst van Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
zei dat alle gewijde ambtsdragers die het sacrament van de Wijding ontvangen, de functie vervullen van onderricht, heiliging en bestuur “in persona Christi Capitis”. In de nieuwe formulering van hetzelfde canon zijn de uitdrukking in persona Christi Capitis en de vermelding van de drievoudige functie (tria munera) geschrapt. Aan Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
is een derde alinea toegevoegd:

“Zij die in de orde van het bisschops- of priesterambt zijn geroepen, ontvangen de opdracht en het vermogen om te handelen in de persoon van Christus, het Hoofd, maar diakens zijn bevoegd om het volk van God te dienen in de diakonia van de liturgie, het Woord en de naastenliefde (vim populo Dei serviendi)." 

Document

Naam: DE BETEKENIS VAN LAGERE BEDIENINGEN IN DE HEILIGE LITURGIE
Soort: Mgr. Athanasius Schneider
Auteur: Mgr. Athanasius Schneider
Datum: 21 januari 2021
Copyrights: © 2021, National Catholic Register / fortesinfide.nl
Werkvert.: C. Mennen, pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 12 februari 2022

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test