• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

SPIRITUS DOMINI
De Geest van de Heer - over aanpassing van Canon 230 § 1 waardoor aanstelling van vrouwen tot lector en acoliet toegestaan wordt

De Geest van de Heer Jezus, de eeuwige bron van het leven en de zending van de Kerk, verspreidt aan de leden van het Volk van God de gaven die ieder op een andere manier kunnen bijdragen aan de opbouw van de Kerk en aan de verkondiging van het Evangelie. Deze charismatische gaven, die men ministeries noemt omdat ze door de Kerk openbaar worden erkend en ingesteld, worden in een stabiele vorm ter beschikking gesteld van de gemeenschap en haar zending.

In sommige gevallen heeft dit dienstwerk zijn oorsprong in een specifiek Sacrament, de Heilige Wijding. Andere taken zijn in de loop van de geschiedenis in de Kerk ingesteld en door middel van een niet-sacramenteel liturgisch rite toevertrouwd aan individuele leden van de gelovigen, op grond van een bepaalde vorm van uitoefening van het algemeen priesterschap vanuit het Doopsel, en ten behoeve van het specifieke ambt van bisschoppen, priesters en diakenen.

Volgens een eerbiedwaardige traditie ging de ontvangst van "lekenbediening", die de heilige Paulus VI in het Motu Proprio H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Ministeria quaedam
Ordening met betrekking tot de eerste tonsuur, de lagere wijdingen en het subdiaconaat in de Latijnse Kerk wordt vernieuwd
(15 augustus 1972)
 (17 augustus 1972) heeft geregeld, vooraf aan de ontvangst van het Sacrament van de Wijding, ook al werden deze bedieningen toegekend aan andere geschikte mannelijke gelovigen.

Een aantal bijeenkomsten van de Bisschoppensynode hebben gewezen op de noodzaak om het onderwerp doctrinair te verdiepen, zodat het beantwoordt aan de aard van deze charismatische gaven en aan de noden van de tijd, door passende ondersteuning te bieden aan de rol van de evangelisatie, die de verantwoordelijkheid is van de kerkelijke gemeenschap.

Door deze aanbevelingen te aanvaarden heeft zich in de afgelopen jaren een doctrinaire ontwikkeling voorgedaan die duidelijk heeft gemaakt hoe bepaalde door de Kerk ingestelde bedieningen de gemeenschappelijke voorwaarde van het algemeen en het koninklijk priesterschap ontvangen in het Sacrament van het Doopsel als grondslag hebben; ze staan in wezen los van het gewijde ambt ontvangen in het Sacrament van de Wijding. Een geconsolideerde praktijk in de Latijnse Kerk heeft namelijk ook bevestigd dat deze lekenbediening, aangezien ze gebaseerd is op het sacrament van het Doopsel, kan worden toevertrouwd aan alle gelovigen die geschikt zijn, of het nu gaat om mannen of vrouwen, volgens wat al impliciet voorzien is door canon Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
.

Bijgevolg heb ik, na het advies van de bevoegde Dicasteries te hebben ingewonnen, besloten te voorzien in de wijziging van Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
van het Wetboek van Canoniek Recht. Ik besluit daarom dat Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
van het Wetboek van Canoniek Recht in de toekomst de volgende bewoordingen zal hebben:

"Leken die over de door een decreet van de bisschoppenconferentie bepaalde leeftijd en gaven beschikken, kunnen door de voorgeschreven liturgische ritus vast aangesteld worden tot de bediening van lector en van acoliet; deze verlening van bedieningen evenwel brengt voor hen niet het recht met zich mee op een door de Kerk te verschaffen onderhoud of vergoeding.".

Ik gelast ook de wijziging van de andere bepalingen, die de kracht van wet hebben, die naar deze Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
verwijzen.

Wat in deze Apostolische Brief in de vorm van een Motu Proprio is besloten, wil ik, ondanks het tegendeel, ook al is het een speciale vermelding waard, stevig en stabiel kracht bijzetten en laten afkondigen door publicatie in L'Osservatore Romano, die op dezelfde dag in werking treedt, en vervolgens publiceren in het officiële commentaar van de Acta Apostolicae Sedis.

Gegeven in Rome, bij de heilige Petrus, op de tiende januari van het jaar 2021, het feest van het Doopsel van de Heer, de achtste van mijn Pontificaat.

 

Franciscus

Document

Naam: SPIRITUS DOMINI
De Geest van de Heer - over aanpassing van Canon 230 § 1 waardoor aanstelling van vrouwen tot lector en acoliet toegestaan wordt
Soort: Paus Franciscus - Motu Proprio
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 10 januari 2021
Copyrights: © Voorlopige werkvertaling vanuit het Italiaans: redactie
Bewerkt: 11 januari 2021

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test