• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

CAPUT 51. DE POENA CONTRAHENTIUM CLANDESTINA MATRIMONIA.
Hfd. 51. Over de straf bij het sluiten van een clandestiene huwelijken

Ongeoorloofdheid van clandestiene huwelijken
In de voetstappen tredend van onze voorgangers, verbieden wij heimelijk gesloten huwelijken totaal. Wij verbieden ook, dat een priester het waagt om aan zulke activiteiten deel te nemen. Daarom verbreden wij de bijzondere gewoonte van bepaalde streken in het algemeen tot anderen streken en bepalen dat als er huwelijken gesloten gaan worden, dat zij dan in kerken door de priesters publiek bekend gemaakt moeten worden. Daarvoor moet een aangepaste termijn in acht genomen worden, zodat diegene die wil en kan een rechtmatig huwelijksbeletsel naar voren kan brengen. Bovendien moeten priesters zelf nagaan of er een beletsel is....

Document

Naam: CAPUT 51. DE POENA CONTRAHENTIUM CLANDESTINA MATRIMONIA.
Hfd. 51. Over de straf bij het sluiten van een clandestiene huwelijken
Soort: 4e Concilie van Lateranen
Datum: 11 november 1215
Copyrights: © 2006/2014, Stg. InterKerk
Vert. uit het Latijn: George Dölle pr., Lucas Verlinden, Bram Witvliet
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test