• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

HET GEZIN: EEN JAAR OM NA TE DENKEN OVER AMORIS LAETITIA
Zondag onder het octaaf van Kerstmis -H. Familie, Jezus, Maria, Jozef - Bibliotheek van het Pauselijk Paleis

Dierbare broeders en zusters, goedendag!

Enkele dagen na Kerstmis nodigt de liturgie ons uit de blik te richten op de Heilige Familie van Jezus, Maria en Jozef. Het is mooi om na te denken over het feit dat de Zoon van God, zoals alle kinderen, de warmte van een gezin heeft willen nodig hebben. Het is precies om deze reden dat het gezin van Jezus, het gezin van Nazareth, het modelgezin is waarin alle gezinnen ter wereld hun veilig oriëntatiepunt en zekerheid biedende inspiratie kunnen vinden. De lente van het mensenleven van de Zoon van God ontkiemde in Nazareth, op het ogenblik dat Hij door de werking van de Heilige Geest ontvangen werd in de maagdelijke schoot van Maria. Tussen de gastvrije muren van het huis in Nazareth, speelde de kindsheid van Jezus zich af in vreugde, omringd door de moederlijke zorgzaamheid van Maria en de zorgzaamheid van Jozef, in wie Jezus de tederheid van God heeft kunnen zien. Vgl. Paus Franciscus, Apostolische Brief, Met een vaderhart - Bij de 150e verjaardag van het uitroepen van St. Jozef tot Patroon van de universele Kerk - Afkondiging Sint Jozefjaar, Patris Corde (8 dec 2020), 2

In navolging van de Heilige Familie zijn wij geroepen om de educatieve waarde te herontdekken van de kiem die het gezin is: het moet gefundeerd zijn op de liefde die de relaties steeds nieuw leven inblaast door hoopvolle horizonten te openen. In het gezin kan men de ervaring opdoen van een oprechte gemeenschap wanneer zij een huis van gebed is, wanneer de affecties ernstig, diep en zuiver zijn, wanneer vergeving het haalt op onenigheid, wanneer de hardheid van het dagelijks leven verzacht wordt door wederzijdse tederheid en serene aanhankelijkheid aan de wil van God. Op die manier, staat het gezin open voor de vreugde die God in iedereen geeft die met vreugde weet te geven. Tegelijk vindt het de spirituele energie om zich open te stellen voor buiten, voor de anderen, ten dienste van de broeders, van de samenwerking om een steeds nieuwe en betere wereld op te bouwen; bekwaam om positieve stimulansen op te brengen. Het gezin evangeliseert door het voorbeeld van zijn leven. Het is waar, er zijn problemen in het gezin en er wordt soms ruzie gemaakt. We zijn maar mensen, we zijn zwak, en wij maken allemaal ruzie in het gezin. Ik zal u iets zeggen: als men ruzie maakt in een gezin, laat de dag dan niet eindigen zonder vrede te sluiten. Sluit vrede voor het einde van de dag. En weet ge waarom? Omdat de koude oorlog van ’s anderendaags, gevaarlijk is. Die helpt tot niets. In het gezin zijn er vervolgens drie woorden om altijd in acht te nemen: “mag ik? - Dank u. - Excuseer mij”. Om niet opdringerig te zijn in het leven van de anderen. “Mag ik dat doen? Kan ik dat doen volgens u?” - “Alstublieft.” Altijd. Niet opdringerig zijn. “Kan ik?”, is het eerste woord. “Dank u!” voor de vele hulp, de vele diensten die in een gezin geboden worden. Altijd danken. Dankbaarheid is het bloed van een edele ziel. En dan het moeilijkste: “excuseer mij!”. Want het overkomt ons altijd de dingen niet goed te doen. En zo dikwijls voelt iemand zich daardoor beledigd. “Excuseer mij!” Vergeet de drie woorden niet: “mag ik?” – “dank u!” – “excuseer mij!”. Als in een gezin, in een familiaal midden, deze drie woorden blijven, dan gaat het goed in het gezin.

Het feest van deze dag roept ons op om door het gezin te evangeliseren en biedt ons opnieuw het ideaal aan van de huwelijksliefde en van de liefde in het gezin, zoals dat in de Apostolische exhortatie Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Amoris Laetitia
Over vreugde van de liefde
(19 maart 2016)
, benadrukt werd, waarvan de 5e verjaardag zal gevierd worden op 19 maart aanstaande.

En er zal een Jaar van reflectie zijn over Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Amoris Laetitia
Over vreugde van de liefde
(19 maart 2016)
, als een gelegenheid om ons in de inhoud van het document te verdiepen (19 maart 2021 – 26 juni 2022). Deze reflecties zijn al ter beschikking gesteld van de kerkgemeenschappen en van de gezinnen om hen op deze weg te begeleiden. Van nu af, nodig ik iedereen uit deel te nemen aan de initiatieven die in de loop van dat Jaar zullen aanbevolen worden en die door het Dicasterium voor de Leken, het Gezin en het Leven zullen gecoördineerd worden.

Vertrouwen wij deze weg met de gezinnen van de hele wereld toe aan de Heilige Familie van Nazareth, en in het bijzonder aan de heilige Jozef, toegewijde echtgenoot en vader. Moge de Maagd Maria, tot wie wij ons nu door het Angelusgebed richten, voor de gezinnen van de hele wereld verkrijgen dat zij steeds meer begeesterd worden door het evangelisch ideaal van de Heilige Familie, om gist te worden van een nieuwe mensheid en van een concrete en universele solidariteit.

Document

Naam: HET GEZIN: EEN JAAR OM NA TE DENKEN OVER AMORIS LAETITIA
Zondag onder het octaaf van Kerstmis -H. Familie, Jezus, Maria, Jozef - Bibliotheek van het Pauselijk Paleis
Soort: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 27 december 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Frans (zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 5 januari 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam, test