• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

STAAN VOOR EEN ETHISCH COVID-19 VACCIN
Herderlijke brief aan de gelovigen van het Bisdom Tyler, Texas (USA)

Dierbare Kudde van Oost-Texas,

"Te weten dat God niet afstandelijk maar dichtbij is, niet onverschillig maar medelevend, niet afstandelijk maar een barmhartige Vader die ons liefdevol volgt met respect voor onze vrijheid: dit alles is een oorzaak van diepe vreugde en verminderd wordt door de afwisselende ups en downs van het dagelijks leven". H. Paus Johannes Paulus II - Angelus/Regina Caeli
Vreuge, want de Heer is nabij
3e Zondag van de Advent - Zondag Gaudete - Sint Pietersplein (14 december 2003)

Als bisschop van het rooms-katholieke bisdom Tyler wens ik u vrede toe, nu we het einde naderen van een uitdagend 2020, en een onwrikbaar geloof, als we 2021 binnengaan. We zijn samen opgetrokken door deze moeilijke tijden. Binnenkort zullen we te maken krijgen met de beschikbaarheid van vaccins die hopelijk de pijnlijke gevolgen van COVID-19 en de verspreiding ervan zullen verzachten. Samen met andere christelijke leiders heb ik benadrukt dat het belangrijk is dat de vaccins de waardigheid van het menselijk leven respecteren en de overblijfselen van geselecteerde geaborteerde kinderen in geen enkel onderdeel van het proces gebruikt worden.

We hebben de verantwoordelijkheid om een geïnformeerde en morele keuze te maken met betrekking tot het gebruik van een bepaald vaccin. De Kerk onderwijst: "Het geweten moet geïnformeerd en het morele oordeel verhelderd worden. Een goed gevormd geweten is juist en geloofwaardig. Het verwoordt zijn oordelen volgens de rede, in overeenstemming met het werkelijke goed, dat gewild wordt door de wijsheid van de Schepper." Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1783 Christenen zijn geroepen om hun geweten te vormen in overeenstemming met wat waar is zoals geopenbaard in de natuurwet en de goddelijke openbaring en om dienovereenkomstig te handelen bij de beslissing over het gebruik van een COVID-19-vaccin.

Elke uitgevoerde abortus vermoordt een onschuldig mens. Voor universitaire, overheids- of industriële wetenschappers is het gebruik van materialen die verkregen zijn uit de resten van een geselecteerd geaborteerd kind bij het onderzoek, de ontwikkeling, het testen of de productie van een vaccin immoreel en vormt het een formele samenwerking met het kwaad. We mogen nooit ophouden tegen deze praktijk te protesteren met maximale vastberadenheid om de waardigheid en de heiligheid van kinderen in de baarmoeder te verdedigen. Het zijn geen objecten die gebruikt moeten worden, maar personen die als geschenk ontvangen moeten worden, onze broeders en zusters. Als uw herder kan ik niet  in goed geweten een vaccin ontvangen dat is geproduceerd met behulp van een geaborteerd kind. Er zijn ethische vaccins in ontwikkeling die het wachten waard zijn.

Volgens de instructies, die in 2008 in Congregatie voor de Geloofsleer
Dignitas Personae
Instructie betreffende zekere bio-ethische vraagstukken
(8 september 2008)
werden uitgevaardigd, hebben we de plicht om de instellingen voor de gezondheidszorg te vragen het beter te doen. Vgl. Congregatie voor de Geloofsleer, Instructie betreffende zekere bio-ethische vraagstukken, Dignitas Personae (8 sept 2008), 35 In deze tijd van Covid-19 hebben katholieke leiders niet om beter gevraagd. Te veel mensen hebben de uitbuiting van geaborteerde kinderen geaccepteerd. Ik dring er bij u op aan om elk vaccin af te wijzen dat gebruik maakt van de overblijfselen van geaborteerde kinderen voor onderzoek, testen, ontwikkeling of productie. Getuig van de waarheid dat abortus moet worden afgewezen en maak een keuze die in overeenstemming is met de waardigheid van elk menselijk leven, van de conceptie tot de natuurlijke dood, en die geworteld is in een volwassen geloof en vertrouwen in het eeuwige leven, niet in de angst voor het lijden in dit leven.

Als bisschop bevestig ik de oproep van de American Association of Pro-Life Obstetricians and Gynecologists, American College of Pediatricians, Catholic Medical Association en Christian Medical and Dental Associations dat we allemaal "vaccins moeten verwachten en eisen die veilig, effectief en ethisch verantwoord zijn" (gezamenlijke verklaring, 2 december 2020). Tot die dag dring ik bij ons allen er op aan om geduld te hebben en ons geweten te voeden door de leer van de Kerk te bestuderen. Blijf dan trouw aan de waarheid over de waardigheid van elk menselijk leven. We moeten biddend overwegen hoe we het beste onze wil in overeenstemming kunnen brengen met Jezus Christus en in alle dingen het goede kunnen zoeken voor onszelf, voor onze gezinnen en voor onze gemeenschappen. Om Congregatie voor de Geloofsleer
Dignitas Personae
Instructie betreffende zekere bio-ethische vraagstukken
(8 september 2008)
 te herhalen, mogen wij hier in Oost-Texas "ons geweten mobiliseren ten gunste van het leven". Congregatie voor de Geloofsleer, Instructie betreffende zekere bio-ethische vraagstukken, Dignitas Personae (8 sept 2008), 10

Mgr. Joseph E. Strickland
Bisschop van Tyler, Texas (USA)

Document

Naam: STAAN VOOR EEN ETHISCH COVID-19 VACCIN
Herderlijke brief aan de gelovigen van het Bisdom Tyler, Texas (USA)
Soort: Mgr. Joseph Strickland
Auteur: Mgr. Joseph Strickland
Datum: 8 december 2020
Copyrights: © 2020, The Catholic Diocese of Tyler
Vert. uit het Engels, alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 2 januari 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test