• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De apostel Paulus beschrijft in levendige woorden de bittere strijd welke de mens die slaaf van de zonde is innerlijk ondervindt tussen de wet van zijn rede en een andere wet, in de ledematen, die hem gevangen houdt. Vgl. Rom. 7, 23 Maar de mens kan bevrijd worden van dit bestaan ten dode door de genade van Jezus Christus. Vgl. Rom. 7, 24-25 Deze genade genieten de mensen die door haar gerechtvaardigd zijn en die de wet van de Geest die in Christus Jezus het leven schenkt van de wet van de zonde en de dood heeft bevrijdt. Vgl. Rom. 8, 2 Daarom smeekt de apostel hen: "Laat dus de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, gehoorzaamt haar niet." (Rom. 6, 12)

Ofschoon deze bevrijding ons in staat stelt God in een nieuwheid van leven te dienen, neemt zij geenszins de begeerlijkheid weg welke uit de erfzonde voortkomt, noch de bekoringen tot het kwaad in deze wereld, "welke geheel in de macht ligt van de Boze." (1 Joh. 5, 19) Daarom spoort de apostel de gelovigen aan om door de kracht van God de verlokkingen van de ondeugden te overwinnen Vgl. 1 Kor. 10, 13 en "tegen de listen van de duivel" (Ef. 6, 11) stand te houden door het geloof, de waakzame ijver om te bidden Vgl. Ef. 6, 16.18 en ernst van leven waardoor het lichaam in de dienst van de Heilige Geest wordt terug gebracht. Vgl. 1 Kor. 9, 27

Een christelijk leven dat in de voetsporen van Christus gaat, eist, dat "ieder zichzelf verloochent en elke dag opnieuw zijn kruis opneemt" (Lc. 9, 23) gedragen door de hoop op de vergelding. "Als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven. Als wij volharden, zullen wij ook met Hem heersen." (2 Tim. 2, 11-12). Overeenkomstig deze dringende vermaningen moeten de Christengelovigen ook in onze tijd, ja zelfs vandaag meer dan ooit, de middelen aanwenden die altijd door de kerk zijn aanbevolen om een kuis leven te leiden, en welke zijn: beheersing van zinnen en geest, waakzaamheid en voorzichtigheid om gelegenheden tot zondigen te vermijden, het bewaren van de ingetogenheid, soberheid in het genieten van genoegens, gezonde bezigheden, aanhoudend gebed en veelvuldig gebruik van de Sacramenten van de boete en de Eucharistie. Laten vooral de jongeren ijverig de godsvrucht tot de onbevlekte moeder van God voeden en er zich op toeleggen het leven van heiligen en andere Christengelovigen, in de eerste plaats van jongeren, na te volgen die boven anderen hebben uitgemunt in het beoefenen van de kuisheid.

In het bijzonder is echter nodig, dat allen de deugd van de kuisheid, haar schoonheid en schitterende luister hoogachten. Deze deugd stelt immers de waardigheid van de mens in het licht en maakt hem geschikt om de ware, grootmoedige liefde voor anderen te beoefenen die niet op eigen voordeel uit is.

Document

Naam: PERSONA HUMANA
Over enkele vraagstukken van de seksuele ethiek
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Franjo Kardinaal Seper
Datum: 29 december 1975
Copyrights: © Archief van de Kerken, 31e jrg (1976) nr. 4, p. 142 - 154
Bewerkt: 4 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test