• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

“Sta op, neem het kind en zijn moeder” (Mt. 2, 13), zei God tegen Sint-Jozef.

Het doel van deze Apostolische Brief is om onze liefde voor deze grote heilige te vermeerderen, om ons aan te moedigen zijn voorspraak te vragen en zijn deugden en ijver na te volgen.

Ja, de eigenlijke missie van de heiligen is niet alleen om wonderen en genaden te verkrijgen, maar om onze voorspraak te zijn bij God, zoals Abraham Vgl. Gen. 18, 23-32 en Mozes Vgl. Ex. 17, 8-13 Vgl. Ex. 32, 30-35 , en zoals Jezus, de “enige middelaar” (1 Tim. 2, 5), die onze “voorspraak” is bij de Vader (1 Joh. 2, 1) en die “altijd leeft om voor [ons] te pleiten” (Heb. 7, 25). Vgl. Rom. 8, 34

De heiligen helpen alle gelovigen “om te streven naar heiligheid en de vervolmaking van hun eigen levensstaat”. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 42 Hun levens vormen een tastbaar bewijs dat het mogelijk is om het Evangelie in praktijk te brengen.

Jezus zei ons, “Leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart” (Mt. 11, 29). Ook de levens van de heiligen zijn voorbeelden om na te volgen. Sint-Paulus zegt dit expliciet,  “Wees navolgers van mij!” (1 Kor. 4, 16) Vgl. 1 Kor. 11, 1 Vgl. Fil. 3, 17 Vgl. 1 Tess. 1, 6 Door zijn welsprekende stilte zegt Jozef hetzelfde.

Met het oog op het voorbeeld van zo vele heilige mannen en vrouwen, vroeg de heilige Augustinus zich af, “Wat zij konden doen, kun jij dat niet ook doen?” En zo naderde hij dichter tot zijn definitieve bekering, waarop hij kon uitroepen,  “Laat heb ik u lief gekregen, Schoonheid altijd oud, altijd nieuw!” H. Augustinus, Belijdenissen, Confessiones. VIII, 11, 27, PL 32, 761; X, 27, 38, PL 32, 795

We hoeven de heilige Jozef alleen te vragen voor de genade bij uitstek, onze bekering.

Laten we nu ons gebed richten tot hem,

Wees gegroet, Beschermer van de Verlosser,
Bruidegom van de Heilige Maagd Maria.
Aan u heeft God zijn enige Zoon toevertrouwd;
in u heeft Maria haar vertrouwen gesteld;
bij u is Christus man geworden.

Gezegende Jozef, toon u ook voor ons een vader,
en begeleid ons op ons levenspad.
Verkrijg voor ons genade, barmhartigheid en moed
en verdedig ons tegen elk kwaad. Amen.

Gegeven te Rome, in Sint-Jan van Lateranen, op 8 december, het Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria, in het jaar 2020, het achtste van mijn pontificaat.

Franciscus

Document

Naam: PATRIS CORDE
Met een vaderhart - Bij de 150e verjaardag van het uitroepen van St. Jozef tot Patroon van de universele Kerk - Afkondiging Sint Jozefjaar
Soort: Paus Franciscus - Apostolische Brief
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 8 december 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit Engelstalige versie: Eli Stok, pr.
Bewerkt: 28 januari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test