• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Een aspect van Sint-Jozef dat is benadrukt vanaf de tijd van de eerste sociale Encycliek, Paus Leo XIII - Encycliek
Rerum Novarum
Over kapitaal en arbeid
(15 mei 1891)
van paus Leo XIII, is zijn relatie tot werk. De heilige Jozef was een timmerman die door eerlijk werk zijn gezin genoeg kon geven. Van hem leerde Jezus de waarde, de waardigheid en de vreugde van wat het betekent om brood te eten dat de vrucht is van het eigen werk.

In onze eigen tijd, waarin werkgelegenheid opnieuw een dringend sociaal probleem is geworden, en werkeloosheid soms recordhoogtes bereikt zelfs in landen die decennialang een bepaalde mate van welvaart hebben genoten, is er opnieuw de noodzaak om het belang op waarde te schatten van oprecht werk, waarvan Sint-Jozef een voorbeeldige patroon is.

Werk is een manier van deelnemen aan het verlossingswerk, een mogelijkheid om de komst van het Koninkrijk te bespoedigen, om onze talenten en vaardigheden te ontwikkelen, en om ze in te zetten ten dienste van de maatschappij en broederlijke gemeenschap. Het wordt een gelegenheid om vervulling te ervaren, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor die kiemcel van de samenleving die de familie is. Een familie zonder werk is extra kwetsbaar voor moeilijkheden, spanningen, vervreemding en zelfs scheiding. Hoe kunnen we spreken over menselijke waardigheid, zonder te werken om veilig te stellen dat iedereen een fatsoenlijk loon kan verdienen?

Werkende mensen, wat hun baan ook moge zijn, werken samen met God zelf, en worden in zekere zin scheppers van de wereld om ons heen. De crisis van onze tijd, die economisch is, sociaal, cultureel en spiritueel, kan dienen als een oproep voor ons allen om de waarde, het belang en de noodzaak van werk te herontdekken, om een nieuw “normaal” te laten ontstaan waarvan niemand is uitgesloten. Sint-Jozefs werk herinnert ons eraan dat God zelf, door mens te worden, het werk niet heeft geminacht. Het verlies van werkgelegenheid dat zo velen van onze broeders en zusters treft, en dat is toegenomen als gevolg van de Covid-19-pandemie, zou een oproep aan ons moeten zijn om onze prioriteiten opnieuw te bekijken. Laten we bidden tot Sint-Jozef de Arbeider om ons te helpen manieren te vinden die onze sterke overtuiging uitdrukken dat geen enkel jong mens, echt niemand, geen gezin zonder werk zou moeten zitten!

Document

Naam: PATRIS CORDE
Met een vaderhart - Bij de 150e verjaardag van het uitroepen van St. Jozef tot Patroon van de universele Kerk - Afkondiging Sint Jozefjaar
Soort: Paus Franciscus - Apostolische Brief
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 8 december 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit Engelstalige versie: Eli Stok, pr.
Bewerkt: 28 januari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test