• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De grootheid van Sint-Jozef is dat hij de echtgenoot van Maria was en de vader van Jezus. Op deze manier plaatste hij zichzelf, in de woorden van de heilige Johannes Chrysostomos, “in dienst van het hele heilsplan”. H. Johannes Chrysostomos, Preek over het Evangelie volgens Mattheüs, In Matthaeum Homilia. V, 3: PG 57, 58

De heilige Paulus VI wees erop dat Jozef zijn vaderschap concreet uitdrukking gaf “door zijn leven te maken tot een offerdienst aan het geheim van de menswording en het verlossende doel daarvan. Hij gebruikte zijn wettig gezag over het Heilig Huisgezin om zich volledig aan hen te wijden in zijn leven en werk. Zijn menselijke roeping tot gezinsliefde maakte hij tot een bovenmenselijk opdragen van zichzelf, zijn hart en al zijn vermogens: een liefde die ten dienste werd gesteld van de Messias die opgroeide tot volwassenheid in zijn huis”. H. Paus Paulus VI, Homilie, Hoogfeest van St. Jozef, Patroon van de universele Kerk - Bisschopswijding van vier medewerkers van de curie, Over St. Jozef (19 mrt 1966). Insegnamenti di Paolo VI, IV (1966), 110.

Dankzij zijn rol in de heilsgeschiedenis, is Sint-Jozef altijd vereerd geweest als een vader door het christelijk volk. Dit wordt aangetoond door de talloze kerken die wereldwijd aan hem zijn opgedragen, de talrijke religieuze Instituten, Broedergemeenschappen en kerkelijke groepen die zijn geïnspireerd door zijn spiritualiteit en die zijn naam dragen, en de vele traditionele uitdrukkingen van vroomheid tot zijn eer. Ontelbare heilige mannen en vrouwen hadden een vurige devotie tot hem. Onder hen is Teresa van Avila, die hem koos als haar hemelse voorspraak, zich regelmatig tot hem wendde en van hem ontving welke genaden ze ook maar vroeg. Bemoedigd door haar eigen ervaring, overtuigde Teresa ook anderen om de devotie tot Jozef te koesteren. Vgl. H. Teresia van Avila, Boek van mijn leven, Libro de la Vida. 6, 6-8.

Elk gebedsboek bevat gebeden tot Sint-Jozef. Speciale gebeden worden tot hem gericht op iedere woensdag en vooral tijdens de maand maart, die traditioneel aan hem is gewijd. Iedere dag, al meer dan veertig jaar, heb ik na het ochtendgebed een gebed tot Sint-Jozef opgedragen, dat ik heb gevonden in een 19e-eeuws Frans gebedsboek van de Congregatie van de Zusters van Jezus en Maria. Het drukt devotie en vertrouwen uit, en daagt Sint-Jozef zelfs een beetje uit: “Eervolle Patriarch Sint-Jozef, wiens macht het onmogelijke mogelijk maakt, kom mij te hulp in deze tijden van onrust en moeite. Neem onder uw bescherming de ernstige en zorgelijke situaties die ik u aanbeveel, dat ze een gelukkige uitkomst mogen hebben. Mijn geliefde vader, al mijn vertrouwen is op u. Laat het niet gezegd worden dat ik u voor niets heb aangeroepen, en omdat u alles kunt doen met Jezus en Maria, laat me zien dat uw goedheid even groot is als uw macht. Amen.”

Een wijdverbreid vertrouwen in Sint-Jozef blijkt in de uitdrukking “Ga naar Jozef”, die doet denken aan de hongersnood in Egypte, toen de Egyptenaren de Farao smeekten om brood. Hij antwoordde op zijn beurt: “Ga naar Jozef; wat hij u zegt, doe dat” (Gen. 41, 55). Farao verwees naar Jozef de zoon van Jakob, die als slaaf werd verkocht vanwege de jaloezie van zijn broers Vgl. Gen. 37, 11-28 en die – volgens het Bijbelse verhaal – vervolgens onderkoning van Egypte werd. Vgl. Gen. 41, 41-44

Als een afstammeling van David Vgl. Mt. 1, 16-20 , uit wiens nageslacht Jezus zou ontspruiten volgens de belofte die aan David werd gedaan door de profeet Nathan Vgl. 2 Sam. 7 , en als de echtgenoot van Maria van Nazareth, staat de heilige Jozef op het kruispunt tussen het Oude en het Nieuwe Testament.

Document

Naam: PATRIS CORDE
Met een vaderhart - Bij de 150e verjaardag van het uitroepen van St. Jozef tot Patroon van de universele Kerk - Afkondiging Sint Jozefjaar
Soort: Paus Franciscus - Apostolische Brief
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 8 december 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit Engelstalige versie: Eli Stok, pr.
Bewerkt: 28 januari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test