• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

VOLLE AFLAAT VOOR DE OVERLEDENEN DIT JAAR DE GEHELE MAAND NOVEMBER TE VERDIENEN VANWEGE DE COVID-19 PANDEMIE

Dit jaar, onder de huidige omstandigheden als gevolg van de covid-19 pandemie, wordt het verkrijgen van een Volle Aflaat voor de overleden gelovigen, verlengd tot de hele maand november, met aanpassing van de werken en voorwaarden waaronder deze verkregen kunnen worden, om daarmee de veiligheid van de gelovigen te waarborgen.

Deze Apostolische Penitentiarie heeft niet weinige verzoekschriften ontvangen van Heilige Herders die gevraagd hebben dit jaar, vanwege de "covid-19"-epidemie, de werken van vroomheid te wijzigen in de voorwaarden van het Apostolische Penitentiarie
Enchiridion indulgentiarum - (quarto editur)
Handboekje voor de aflaten - normen en verleende gunsten (4e druk) (26 augustus 2002)
ten behoeve van het verkrijgen van een Volle Aflaat voor de zielen in het Vagevuur. Daarom stelt de Apostolische Penitentiairie, onder het speciale mandaat van Zijne Heiligheid Paus Franciscus, bereidwillig vast en besluit dat dit jaar, om bijeenkomsten te vermijden waar deze verboden zijn:

  1. de Volle Aflaat voor degenen die een begraafplaats bezoeken en voor de overledene bidden, ook als het alleen geestelijk is, zoals deze zijn vastgesteld in de voorwaarde dat deze alleen op de afzonderlijke dagen van 1 tot 8 november kunnen worden verkregen, nu tot alle dagen tot aan het einde van deze maand kunnen worden overgeheveld. Deze dagen zijn vrij te kiezen door de individuele gelovigen, en kunnen ook niet opeenvolgende dagen zijn;
  2. de Volle Aflaat van 2 november, vastgesteld ter gelegenheid van de herdenking van alle overleden gelovigen (Allerzielen) voor hen die vroom een kerk of bidplaats bezoeken en daar het "Onze Vader" en de "Geloofsbelijdenis" bidden, kan niet alleen worden verschoven naar de zondag vóór of ná of op de dag van de Allerzielen zelf, maar ook naar een andere dag van de maand november, vrijelijk te kiezen door de individuele gelovigen.

Ouderen, zieken en allen die om ernstige redenen hun huis niet kunnen verlaten, bijvoorbeeld vanwege de beperkingen die het bevoegde gezag vanwege de tijd van de pandemie oplegt om te voorkomen dat talrijke gelovigen zich in de heilige plaatsen verdringen, zullen de Volle Aflaat kunnen verkrijgen op voorwaarde dat zij zich geestelijk aansluiten bij alle andere gelovigen, volledig onthecht zijn van de zonde en met de bedoeling zo snel mogelijk te voldoen aan de drie gebruikelijke voorwaarden (de sacramentele Biecht, Eucharistische communie en het gebed voor de intentie van de Heilige Vader), voor een beeld van Jezus of de Heilige Maagd Maria, een vroom gebed bidden voor de overledene, bijvoorbeeld de Lauden en Vespers van het Officie van de Doden, de Mariarozenkrans, de goddelijke barmhartigheidsrozenkrans, andere gebeden voor de overledenen die de gelovigen het dierbaarst zijn, of tijd besteden met het mediteren over een van de Evangeliepassages die de liturgie voor de overledenen aanreikt, of een werk van barmhartigheid verrichten door God het verdriet en de ontberingen van hun eigen leven aan te bieden.

Voor het makkelijker kunnen verkrijgen van de goddelijke genade door middel van pastorale naastenliefde vraagt deze Penitentiarie nadrukkelijk dat alle priesters met de juiste faculteit zich met bijzondere edelmoedigheid aanbieden het Sacrament van de Biecht te vieren en de heilige Communie bij de zieken te brengen.

Wat betreft de geestelijke voorwaarden voor het volledig ontvangen van de aflaat wordt echter herinnerd aan de aanwijzingen die reeds zijn gegeven in het "Apostolische Penitentiarie
Decreet over het verlenen van speciale Aflaten aan de gelovigen tijdens de huidige pandemie
(19 maart 2020)
", dat op 19 maart 2020 door deze Apostolische Penitentiaire is uitgegeven.

Tenslotte, opdat de zielen in het Vagevuur worden geholpen door de voorbeden van de gelovigen en vooral door het H. Offer des Altaars aan God welgevallig is Vgl. Concilie van Trente, 25e Zitting - Decreet over het vagevuur, Sessio XXV - Decretum de purgatorio (3 dec 1563), worden alle priesters van harte uitgenodigd om de heilige Mis driemaal te vieren op de dag van de herdenking van alle gelovigen die zijn gestorven (Allerzielen), in overeenstemming met de Apostolische Constitutie "Paus Benedictus XV - Bul
Incruentum Altaris Sacrificium
Over het lezen van drie HH Missen op Allerzielen (10 augustus 1915)
", uitgevaardigd door Paus Benedictus XV, zaliger nagedachtenis, op 10 augustus 1915.

Dit decreet is geldig voor de hele maand november. Niettegenstaande enige andersluidende bepaling.

Gegeven in Rome, vanuit de zetel van de Apostolische Gevangenis, op 22 oktober 2020, ter nagedachtenis aan de heilige Johannes Paulus II.

Mauro Kard. Piacenza
Groot-Penitentiër

Christophorus Nykiel
Regent

Document

Naam: VOLLE AFLAAT VOOR DE OVERLEDENEN DIT JAAR DE GEHELE MAAND NOVEMBER TE VERDIENEN VANWEGE DE COVID-19 PANDEMIE
Soort: Apostolische Penitentiarie
Auteur: Mauro Kard. Piacenza
Datum: 22 oktober 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Voorlopige werkvertaling, alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 1 november 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test