• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Dierbare broeders en zusters,

Tijdens de voorbije weken hebben we, in het licht van het Evangelie, samen nagedacht over hoe de wereld te genezen van een kwaal die door de pandemie scherp werd gesteld. De kwaal was er al maar de pandemie heeft haar meer zichtbaar en harder gemaakt. We hebben de wegen bewandeld van de Paus Franciscus - Audiëntie
De wereld genezen - 2. Geloof en menselijke waardigheid
Catechesereeks over sociale leer en pandemie - Bibliotheek van het Apostolisch Paleis
(12 augustus 2020)
, van de Paus Franciscus - Audiëntie
De wereld genezen - 5. Solidariteit en de deugd van geloof
Catechesereeks over de sociale leer en de pandemie - Cortile San Damaso
(2 september 2020)
en van de Paus Franciscus - Audiëntie
De wereld genezen - 8. Subsidiariteit en de deugd van hoop
Catechesereeks over de sociale leer en de pandemie - Cortile San Damaso
(23 september 2020)
. Onmisbare wegen om de menselijke waardigheid en het algemeen welzijn te bevorderen. En omdat we leerlingen van Jezus zijn, hebben we ervoor gekozen in zijn voetstappen te treden door te kiezen voor de armen, door het gebruik van de goederen te herdenken en door zorg te besteden aan de gemeenschappelijke woning. Midden de pandemie die ons treft, hebben we vastgehouden aan de sociale leer van de Kerk, door ons te laten leiden door het geloof, door de hoop en door de liefde. Zo hebben we een stevige hulp gevonden om bewerkers van verandering te zijn die groots dromen en niet stoppen bij de middelmatigheid die verdeelt en kwetst, maar die aansporen om een nieuwe en betere wereld te bouwen.

Ik zou graag zien dat deze weg niet zou eindigen met deze catecheses, maar dat men verder op pad gaat “door naar Jezus te zien” (Heb. 12, 2), zoals we bij het begin hoorden. Kijken naar Jezus die de wereld redt en geneest. Het Evangelie laat ons zien dat Jezus zieken van allerlei slag genas. Vgl. Mt. 9, 35 Hij schonk het zicht aan blinden, het woord aan spraakgestoorde mensen, het gehoor aan doven. Terwijl Hij lichamelijke tekorten en ziekten genas, genas Hij ook de geest door zonden te vergeven. Jezus vergeeft steeds, ook de “sociale pijnen” met inbegrip van de verstotenen. Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1421 Jezus, die elk schepsel vernieuwt en verzoent Vgl. 2 Kor. 5, 17 Vgl. Kol. 1, 19-20 schenkt ons de noodzakelijke gaven om lief te hebben en te genezen zoals Hij dat deed Vgl. Lc. 10, 1-9 Vgl. Joh. 15, 9-17 door bekommerd te zijn voor allen, zonder onderscheid van ras, taal of nationaliteit.

Document

Naam: DE WERELD GENEZEN - 9. DE TOEKOMST VOORBEREIDEN SAMEN MET JEZUS DIE REDT EN GENEEST
Catechesereeks over de sociale leer en de pandemie - Cortile San Damaso
Soort: Paus Franciscus - Audiëntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 30 september 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 1 oktober 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test