• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Het mysterie van de menselijke verlossing is verrassend genoeg geworteld in Gods liefdevolle betrokkenheid bij het menselijk lijden. Daarom kunnen we op God vertrouwen en deze zekerheid in geloof overbrengen aan de lijdende mens die bang is voor pijn en dood.

Het christelijk getuigenis laat zien hoe hoop altijd mogelijk is, zelfs binnen de wegwerpcultuur. "De duidelijke betekenis van de parabel van de barmhartige Samaritaan, zowel als van het hele evangelie, is deze: de mens moet zich geroepen voelen om als hoofdrolspeler in het lijden van de liefde te getuigen." H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Over de christelijke zin van het menselijke lijden, Salvifici doloris (11 feb 1984), 29

De Kerk leert van de barmhartige Samaritaan hoe hij de terminaal zieke moet behandelen en zo het met de gave van het leven verbonden gebod moet gehoorzamen: "respecteer, verdedig, bemin en dien het leven, ieder menselijk leven! "H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven, Evangelium Vitae (25 mrt 1995), 5 Het evangelie van het leven is een evangelie van mededogen en barmhartigheid, gericht op de concrete, zwakke en zondige persoon om hem op te tillen, in het leven van de genade te houden en hem zo mogelijk te genezen van alle soorten van verwondingen.

Maar het delen van pijn is niet genoeg; men moet zich onderdompelen in de vruchten van het Paasmysterie van Christus om de zonde en het kwaad te overwinnen, met de wil om "de ellende van anderen uit te bannen alsof het de eigen ellende is". H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. I, q. 21, a. 3 De grootste ellende bestaat echter in het gebrek aan hoop met betrekking tot de dood. Dit is de hoop die het christelijk getuigenis heeft vergekondigd en die, om effectief te zijn, in geloof moet worden geleefd. Iedereen moet erbij betrokken zijn: familieleden, verplegend personeel, artsen en de pastorale zorg van bisdommen en katholieke gezondheidscentra, opgeroepen om trouw te leven in de plicht om de zieken in alle stadia van de ziekte te begeleiden, met name in de kritieke en laatste fasen van het leven, zoals beschreven in dit document.

De barmhartige Samaritaan, die het gezicht van zijn broer in moeilijkheden in het centrum van zijn hart plaatst, weet zijn behoefte te herkennen, biedt hem alle goede dingen aan die nodig zijn om hem uit de wonden van de troosteloosheid te tillen, en opent glanzende luchtopeningen van hoop in zijn hart.

De "goede wil" van de Samaritaan, die zichzelf tot naaste van de gewonde maakt, niet met woord en tong maar in daad en waarheid Vgl. 1 Joh. 3, 18 neemt de vorm aan van de zorg naar het voorbeeld van Christus, die het goede deed en iedereen genas. Vgl. Hand. 10, 38

Genezen door Jezus worden we mannen en vrouwen die geroepen zijn om Zijn genezende kracht te verkondigen, om onze naaste lief te hebben en te verzorgen, zoals Hij ons getuigde.

Deze roeping tot liefde en zorg voor anderen, Vgl. Paus Benedictus XVI, Encycliek, Liefde in Waarheid - Over de Christelijke hoop, Spe Salvi (30 nov 2007), 39. "Lijden met de ander, voor de anderen; lijden omwille van de waarheid en de gerechtigheid; lijden uit liefde en om een waarachtig liefhebbende te worden - dat zijn basiselementen van de menselijkheid: het zou de mens zelf vernietigen als men die eruit zou verwijderen." die de winst van de eeuwigheid met zich meebrengt, wordt door de Heer van het Leven expliciet gemaakt in de vergelijking van het Laatste Oordeel: Neem bezit van het koninkrijk omdat Ik ziek was en jij Me bezocht hebt. Wanneer, Heer? Elke keer dat je het voor een van de minste broeders, een van de lijdende broeders hebt gedaan, heb je het voor Mij gedaan. Vgl. Mt. 25, 31-46

Paus Franciscus heeft deze brief, goedgekeurd door de voltallige vergadering van deze Congregatie op 29 januari 2020, op 25 juni 2020 goedgekeurd en de publicatie ervan bevolen.

Gegeven in Rome, op de zetel van de Congregatie voor de Geloofsleer, op 14 juli 2020, de dag van de herdenking van de heilige Camillus van Lellis.

Luis F. Card. Ladaria, S.J.
Prefect

+ Giacomo Morandi
Titulaire aartsbisschop van Cerveteri
Secretaris

Document

Naam: SAMARITANUS BONUS
De barmhartige Samaritaan - over de zorg voor mensen in kritieke en terminale levensfasen
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Luis F. Kard. Ladaria S.J.
Datum: 14 juli 2020
Copyrights: © 2020, Liberia Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Voorlopige werkvert., alineaverdeling en nummering: redactie
Bewerkt: 22 oktober 2021

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test