• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het Motu Proprio Paus Pius XII - Motu Proprio
Sacram Communionem
Uitbreiding van de Indulten door de Apostolische Constitutie Christus Dominus verleend
(19 maart 1957)
is zo duidelijk, dat het geen commentaar of uitleg nodig heeft. Eerst en vooral is er geen beperking meer in de dagen, waarop de bisschoppen avondmissen kunnen toestaan: de enige voorwaarde, waarop zij van deze, hun verleende faculteit gebruik kunnen maken, is, dat het 'bonum commune' erom vraagt, zoals verklaard werd in het Heilig Officie
Monitum
(22 maart 1955)
; het criterium wordt aangegeven door de zin "notabilis fidelium pars", welke juist zo gebruikt wordt door de Codex van het Kerkelijk Recht Wetboek, Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917), 806. p. 2 voor het gebruik van de faculteit om gebineerde H. Missen toe te staan.

Door de verheven beschikking van de Heilige Vader is voortaan de wet van het nuchter blijven voor het ontvangen van de Eucharistie, aangepast aan de eisen des tijds, eenvoudig gemaakt en zelfs voor de mentaliteit van kinderen toegankelijk. Het is voldoende zich gedurende drie uur te onthouden van vaste spijzen en alcoholhoudende dranken en gedurende een uur van niet-alcoholhoudende dranken. Er is geen sprake meer van ochtend of van avond, van een afstand, die men moet afleggen om naar de kerk te gaan, of van zware arbeid of van een vergevorderd uur; er is geen verplichting meer om een biechtvader te raadplegen om te zien, of men in de juiste voorwaarden verkeert om van het verlof gebruik te mogen maken. Er is geen sprake van een concessie aan deze of gene groep van personen verleend, maar van een wet, die betrekking heeft op alle gelovigen, waar zij ook zijn.

Document

Naam: COMMENTAAR OP SACRAM COMMUNIONEM
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Alfredo Kardinaal Ottaviani
Datum: 23 maart 1957
Bewerkt: 8 maart 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test