• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DE WERELD GENEZEN - 1. INLEIDING
Catechesereeks over sociale leer en pandemie - Bibliotheek van het Apostolisch Paleis

Dierbare broeders en zusters, goedendag!

De pandemie N.v.d.r.: Corona-virus of COVID 19 blijft diepe wonden veroorzaken. Onze kwetsbaarheid wordt onthuld. Velen overlijden, zeer velen worden ziek, in alle werelddelen. Veel mensen en veel gezinnen beleven een tijd van onzekerheid, als gevolg van de socio-economische problemen die vooral de armsten treffen.

Daarom moeten we onze blik vast gericht houden op Jezus Vgl. Hebr. 12, 2 en met dit geloof de hoop van het Rijk van God omhelzen dat Jezus zelf ons brengt. Vgl. Mc. 1, 5 Vgl. Mt. 4, 17 Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2816 Een Rijk van genezing en van redding dat reeds onder ons aanwezig is. Vgl. Lc. 10, 11 Een Rijk van rechtvaardigheid en vrede dat zich toont in werken van naastenliefde, die op hun beurt de hoop doen toenemen en het geloof versterken. Vgl. 1 Kor. 13, 13 In de christelijke traditie zijn geloof, hoop en liefde veel meer dan gevoelens en houdingen. Het zijn door de genade van de Heilige Geest ingestorte deugden Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1812-1813: gaven die ons genezen en tot genezers maken. Gaven die nieuwe horizonten openen ook wanneer wij in de moeilijke wateren van onze tijd varen.

Een nieuwe ontmoeting met het Evangelie van het geloof, de hoop en de liefde nodigt ons uit een creatieve en vernieuwde geest plaats te geven. Op die wijze zullen we in staat zijn de wortels van onze fysieke, spirituele en sociale zwakheden om te vormen. Zo zullen we in de diepte genezing kunnen brengen in de onrechtvaardige structuren en vernietigende praktijken die ons van de anderen scheiden en zo de mensenfamilie en onze planeet vernietigen.

Het dienstwerk van Jezus toont ons veel voorbeelden van genezing. Wanneer Hij genezing brengt aan koortslijders Vgl. Mc. 1, 29-34 , aan melaatsen Vgl. Mc. 1, 40-45 , aan verlamden Vgl. Mc. 2, 1-12 ; wanneer Hij opnieuw tot leven wekt Vgl. Mc. 8, 22-26 Vgl. Joh. 9, 1-7 of spraak en gehoor terug schenkt. Vgl. Mc. 7, 31-37 In werkelijkheid geneest Hij niet slechts een lichamelijke kwaal, maar de hele persoon. Op die wijze brengt Hij de persoon genezen opnieuw in de gemeenschap. Door genezing bevrijdt Hij een mens uit zijn afzondering.

Denken we aan het schitterende verhaal over de genezing van de lamme in Kafarnaüm Vgl. Mc. 2, 1-12 dat we bij het begin van de audiëntie hebben gehoord. Terwijl Jezus bij de ingang van zijn huis staat te preken, brengen vier mannen hun verlamde vriend bij Jezus. Omdat ze, wegens de vele mensen, niet binnen kunnen komen, maken ze een opening in het dak en laten de draagbaar neer voor Hem die staat te preken. “Toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tot de lamme: Mijn zoon, uw zonden zijn vergeven (Mc. 2, 5). En dan als zichtbaar teken voegt Hij eraan toe: “Ik zeg u, sta op, neem uw bed mee en ga naar huis.” (Mc. 2, 11).

Een schitterend voorbeeld van genezing! Het gebaar van Jezus is een onmiddellijk antwoord op het geloof van die mensen, op de hoop die ze in Hem stellen, op de liefde die ze voor elkaar tonen. En daarom geneest Jezus, maar niet alleen de verlamming. Hij geneest alles, vergeeft zonden, vernieuwt het leven van die lamme en van zijn vrienden. Hij doet, laten we zeggen, opnieuw geboren worden. Die lichamelijke en tegelijk geestelijke genezing is de vrucht van een persoonlijke en sociale ontmoeting. En we stellen ons voor hoe die vriendschap, en het geloof van alle aanwezigen in dat huis gegroeid zijn dankzij het gebaar van Jezus. De genezende ontmoeting met Jezus!

En dus stellen we ons de vraag: hoe kunnen we onze wereld, vandaag helpen genezen?  Als leerlingen van de Heer Jezus, geneesheer van zielen en lichamen, zijn we geroepen “zijn werk van genezing en redding” Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1421 verder te zetten in fysische, sociale en spirituele zin.

Ofschoon de Kerk langs de sacramenten de genezende genade van Christus bedeelt en ofschoon zij geneeskundige diensten voorziet in de meest verwijderde uithoeken van de planeet, is zij toch geen expert bij de voorkoming of verzorging van de pandemie. Zij geeft ook geen specifieke socio-politieke aanwijzingen. Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Brief, Aan Maurice Kardinaal Roy, bij gelegenheid van de 80ste verjaardag van Rerum Novarum, Octogesima Adveniens (14 mei 1971), 4 Dat is de taak van de politieke en sociale leiders. Toch heeft de Kerk in de loop der eeuwen in het licht van het Evangelie enkele sociale principes ontwikkeld die fundamenteel zijn Vgl. Pauselijke Raad "Justitia et Pax", Compendium van de Sociale Leer van de Kerk (26 okt 2004), 160-208, principes die ons kunnen helpen verder te gaan met het voorbereiden van de toekomst die we nodig hebben. Ik noem de voornaamste die onderling nauw verbonden zijn: het beginsel van de waardigheid van elke persoon, het beginsel van het algemeen welzijn, het beginsel van de voorkeursoptie voor de armen, het beginsel van de universele bestemming van de goederen, het beginsel van de solidariteit, van de subsidiariteit, het beginsel van de zorg voor onze gemeenschappelijke woning. Deze beginselen helpen de leiders, de verantwoordelijken in de samenleving om de groei te bevorderen en om, zoals in het geval van pandemie, de genezing van het persoonlijke en sociale weefsel te bewerken. Al deze principes vertolken, op verschillende wijzen de deugden van geloof, hoop en liefde.

Ik nodig jullie uit om in de komende weken samen de dringende vragen aan te pakken die door de pandemie aan het licht zijn gekomen, vooral de sociale kwalen. We zullen dit doen in het licht van het Evangelie, van de goddelijke deugden en van de beginselen van de sociale leer van de Kerk. We zullen samen nagaan hoe de katholieke sociale traditie de mensenfamilie kan helpen, om deze wereld te genezen die onder zware ziekten lijdt. Het is mijn verlangen allen samen na te denken en samen te werken als volgelingen van Jezus die geneest, om zo een betere wereld op te bouwen, vol hoop voor de komende generaties. Vgl. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 183

Document

Naam: DE WERELD GENEZEN - 1. INLEIDING
Catechesereeks over sociale leer en pandemie - Bibliotheek van het Apostolisch Paleis
Soort: Paus Franciscus - Audiƫntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 5 augustus 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 6 augustus 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test