• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Een onderwerp dat verband houdt met het leven van de parochies en hun evangelisatieopdracht is het stipendium dat bestemd is voor de priester die de mis opdraagt en de giften die gegeven worden bij de viering van de andere sacramenten en die naar de parochie gaan. Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 848 Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 1264. 2° Vgl. Congregatie voor de Clerus, Decreet met richtlijnen "betreffende het aannemen van misstipendia door priesters", Mos Iugiter (22 feb 1991) Van nature is een offergave een vrijwillige bijdrage die iemand naar zijn geweten en verantwoordelijkheidsgevoel schenkt aan de Kerken niet een ‘te betalen prijs’ of een ‘opgelegde vergoeding’ alsof het gaat over een ‘soort belasting op sacramenten’. In feite dragen de gelovigen met hun gave voor de Mis bij tot het welzijn van de Kerk en nemen ze met die gave deel aan de zorg om haar bedienaars en werken te ondersteunen. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 946

In die zin is het belangrijk om de gelovigen te sensibiliseren zodat ze de noden van de parochie graag ondersteunen als ‘hun noden’. Het is goed dat ze leren om spontaan hun verantwoordelijkheid op te nemen, vooral in die landen waar giften ter gelegenheid van de mis, de enige bron van levensonderhoud voor de priesters en de enige bron van middelen voor de evangelisatie zijn.

Zo’n sensibilisering zal des te doeltreffenderzijn naarmate de priesters van hun kant door hun eenvoudige en sobere levensstijl, zonder excessen op persoonlijk vlak, en door een transparant beheer van de parochiegoederen, laten zien dat ze dat geld op een integere manier gebruiken. Goed beheer wordt beoordeeld niet op basis van ‘projecten’ van de pastoor of van een kleine groep mensen, projecten die wel goed zijn, maar abstract, maar op basis van projecten die afgestemd zijn op de echte behoeften van de gelovigen, vooral van de allerarmsten en meest behoeftigen.

In elk geval moet van misstipendia zelfs nog maar schijn van handel of winstbejag volstrekt geweerd worden. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 947 Men moet rekening ermee houden dat de priesters dringend aanbevolen worden, ook als ze geen stipendium ontvangen hebben, toch de mis ter intentie van de christengelovigen te celebreren, vooral van wie noodlijdend is. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 945. §2

Wat betreft de middelen om dit doel te bereiken, kan men denken aan een anonieme collecte, zodat iedereen zich vrij voelt om te geven wat hij kan of geschikt vindt, zonder zich verplicht te voelen om aan een verwachting of een bepaald bedrag te voldoen.

Document

Naam: DE PASTORALE BEKERING VAN DE PAROCHIEGEMEENSCHAP TEN DIENSTE VAN DE MISSIE VAN DE KERK TOT EVANGELISATIE VAN DE KERK
Instructie
Soort: Congregatie voor de Clerus
Auteur: Beniamino Kard. Stella
Datum: 29 juni 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Belgische Bisschoppenconferentie
Vert.: Persdienst van de Bisschoppenconferentie van België –IPID
Bewerkt: 26 februari 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test