• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De parochiegemeenschap is op een bijzondere wijze samengesteld uit lekengelovigen. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 102 Door hun doopsel en de andere christelijke initiatiesacramenten en in veel gevallen ook door het huwelijk Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de roeping en de zending van de leken in de Kerk, Christifideles laici (30 dec 1988), 23, nemen zij deel aan de evangelisatieopdracht van de Kerk, omdat

"de eigen roeping en zending van lekengelovigen erin bestaat de verschillende aardse werkelijkheden om te vormen zodat iedere menselijke activiteit door het Evangelie vernieuwd wordt." Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 201

Op een bijzondere manier zoeken de lekengelovigen, die een specifiek seculier karakter hebben,

"het Rijk van God door de tijdelijke aangelegenheden te behartigen en volgens de wil van God te regelen." 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 31

Zij

"kunnen zich ook geroepen voelen of geroepen zijn om samen te werken met hun herders in dienst van de groei en de bloei van de kerkelijke gemeenschap door het uitoefenen van een grote verscheidenheid van bedieningen overeenkomstig de genade en de charisma’s die de Heer graag in hen zal neerleggen." H. Paus Paulus VI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Evangelisatie in de Moderne Wereld, Evangelii Nuntiandi (8 dec 1975), 73

Tegenwoordig worden alle lekengelovigen opgeroepen om zich edelmoedig in te zetten voor de dienst van de evangelisatie, in de eerste plaats door het evangelische getuigenis in hun dagelijkse leven, waar ze zich ook bevinden en welke verantwoordelijkheid zij ook dragen, en vervolgens op een bijzondere manier door het, volgens hun eigen mogelijkheden, aanvaarden van engagementen in dienst van de parochiegemeenschap. Vgl. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 81

Document

Naam: DE PASTORALE BEKERING VAN DE PAROCHIEGEMEENSCHAP TEN DIENSTE VAN DE MISSIE VAN DE KERK TOT EVANGELISATIE VAN DE KERK
Instructie
Soort: Congregatie voor de Clerus
Auteur: Beniamino Kard. Stella
Datum: 29 juni 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Belgische Bisschoppenconferentie
Vert.: Persdienst van de Bisschoppenconferentie van België –IPID
Bewerkt: 26 februari 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test