• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Bovendien kan een priester benoemd worden tot parochievicaris (ook assistent-priester, hulppriester, medepastoor e.a. genoemd), met de verantwoordelijkheid voor een sector van de pastorale zorg: jongeren, ouderen, zieken, verenigingen, broederschappen, vorming, catechese, enz., overkoepelend voor verschillende parochies, of toegevoegd aan het ambt of een specifiek deel ervan, in een van de parochies. Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 545. §2;zo kan bijvoorbeeld een priester met ervaring op geestelijk vlak, maar met een slechte gezondheid, aangesteld worden tot gewone biechtvader voor vijf naburige parochies.

In het geval de parochievicaris toegewezen wordt aan meerdere parochies waarvoor verschillende pastoors verantwoordelijk zijn, is het raadzaam om in een benoemingsdecreet de taken die hem met betrekking tot elke parochiegemeenschap toevertrouwd worden, te preciseren en te beschrijven; evenals welke soort verbintenis met de pastoors hij moet nakomen betreffende zijn verblijfplaats, zijn onderhoudskosten en het vieren van de Eucharistie.

Document

Naam: DE PASTORALE BEKERING VAN DE PAROCHIEGEMEENSCHAP TEN DIENSTE VAN DE MISSIE VAN DE KERK TOT EVANGELISATIE VAN DE KERK
Instructie
Soort: Congregatie voor de Clerus
Auteur: Beniamino Kard. Stella
Datum: 29 juni 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Belgische Bisschoppenconferentie
Vert.: Persdienst van de Bisschoppenconferentie van België –IPID
Bewerkt: 26 februari 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test