• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Verder kan

"de pastorale zorg over een parochie of over verschillende parochies samen aan meerdere priesters hoofdelijk (in solidum) toevertrouwd worden, waar de omstandigheden dit vereisen." Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 517. §1 Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 542-544

Deze oplossing kan gekozen worden wanneer, volgens het oordeel van de bisschop, concrete omstandigheden dat vereisen, met name om door een gemeenschappelijke en doeltreffende pastoraal het welzijn van de betrokken gemeenschappen te dienen, maar ook om een spiritualiteit van gemeenschap onder priesters te bevorderen. 

In dergelijke gevallen handelt de groep priesters, samen met de andere geledingen van de betrokken parochiegemeenschappen, in gemeenschappelijk overleg. De moderator is de primus inter pares ten opzichte van de andere priesters, die in alle opzichten pastoor zijn.

Het wordt ten zeerste aanbevolen dat elke gemeenschap van priesters aan wie de pastorale zorg over een of meerdere parochies hoofdelijk toevertrouwd is, een intern reglement opstelt, zodat iedere priester de taken en functies die hem zijn toevertrouwd beter kan vervullen. Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 543. §1 De moderator is verantwoordelijk voor het coördineren van de samenwerking van de parochie of parochies die aan de groep zijn toevertrouwd. Hij vertegenwoordigt hen in juridische aangelegenheden Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 543. §2,3°; burgerrechtelijk vertegenwoordigt hij ook de parochie in landen waar deze als juridische realiteit erkend worden en coördineert de uitoefening van de bevoegdheid van de pastoors om bij huwelijken te assisteren en dispensaties te verlenen Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 543. §1, en tegenover de bisschop legt hij verantwoording af voor alle activiteiten van de groep. Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 517. §1

Document

Naam: DE PASTORALE BEKERING VAN DE PAROCHIEGEMEENSCHAP TEN DIENSTE VAN DE MISSIE VAN DE KERK TOT EVANGELISATIE VAN DE KERK
Instructie
Soort: Congregatie voor de Clerus
Auteur: Beniamino Kard. Stella
Datum: 29 juni 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Belgische Bisschoppenconferentie
Vert.: Persdienst van de Bisschoppenconferentie van België –IPID
Bewerkt: 26 februari 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test