• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Allereerst dient men te bedenken dat om de pastorale zorg door gemeenschappelijke activiteiten te vergemakkelijken, verschillende naburige parochies verenigd kunnen worden in bijzondere groeperingen, zoals daar zijn de decanaten Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 374. canon 374, §2 Afhankelijk van de streek worden ze ‘decanaten’, ‘pastorale zones’ of ‘prefecturen’ genoemd. Vgl. Congregatie voor de Bisschoppen, Directorium voor het pastorale ambt van bisschoppen, Apostolorum successores (22 feb 2004), 217

De deken hoeft niet noodzakelijkerwijs de pastoor van een bepaalde parochie te zijn Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 554. canon 554, §1 Om het doel te bereiken waarvoor het decanaat is opgericht, is het zijn eerste verantwoordelijkheid "de gemeenschappelijke pastorale activiteit in het decanaat te bevorderen en te coördineren" Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 555. canon 555, §1, 1°, zodat het decanaat geen louter formele instelling blijft. Bovendien is de deken "aan de verplichting gehouden, volgens de door de diocesane bisschop getroffen regeling, de parochies van zijn district te bezoeken". Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 555. canon 555, §4 Om zijn functie beter te kunnen uitoefenen en de gemeenschappelijke activiteiten tussen de parochies nog meer te bevorderen, kan de diocesane bisschop aan de deken andere bevoegdheden toekennen die hij in de concrete context opportuun acht.

Document

Naam: DE PASTORALE BEKERING VAN DE PAROCHIEGEMEENSCHAP TEN DIENSTE VAN DE MISSIE VAN DE KERK TOT EVANGELISATIE VAN DE KERK
Instructie
Soort: Congregatie voor de Clerus
Auteur: Beniamino Kard. Stella
Datum: 29 juni 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Belgische Bisschoppenconferentie
Vert.: Persdienst van de Bisschoppenconferentie van België –IPID
Bewerkt: 26 februari 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test