• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Enkele ethische reflecties over vaccins:

De Pauselijke Academie voor het Leven heeft in 2005 een document vanuit een ethisch oogpunt gepubliceerd met de titel: "Pauselijke Academie voor het Leven
Morele reflectie op vaccins geproduceerd op cellijnen van geaborteerde menselijke foetussen
(9 juni 2005)
", dat in het licht van de medische vooruitgang en de huidige voorwaarden voor de bereiding van sommige vaccins, in de nabije toekomst zou kunnen worden herzien en bijgewerkt, vooral gezien het feit dat de cellijnen die momenteel worden gebruikt zeer ver verwijderd zijn van de oorspronkelijke abortussen en niet langer impliceren dat er een band van morele medewerking is die resulteert in een ethisch negatieve evaluatie van het gebruik ervan.

Aan de andere kant is de morele verplichting niet minder urgent om te zorgen voor de vaccinatiedekking die nodig is voor de veiligheid van anderen, vooral voor die zwakke en kwetsbare personen zoals zwangere vrouwen en mensen met immuundeficiëntie die niet gevaccineerd kunnen worden tegen deze ziekten.

Wat betreft de kwestie van vaccins die bij hun bereiding cellen van uit vrije wil geaborteerde foetussen zouden kunnen gebruiken of hebben gebruikt, moet worden verduidelijkt dat het 'kwaad' in morele zin ligt in daden, niet in dingen of materie als zodanig.

De technische kenmerken van de productie van de vaccins die vooral in de kindertijd worden gebruikt, brengen ons ertoe om uit te sluiten dat er een moreel relevante medewerking bestaat tussen degenen die deze vaccins nu gebruiken en de praktijk van vrijwillig gepleegde abortus. Wij zijn daarom van mening dat alle klinisch aanbevolen vaccinaties kunnen worden toegepast met een zuiver geweten en dat het gebruik van dergelijke vaccins niet betekent dat wordt meegewerkt aan vrijwillige abortus. Hoewel we ons er gezamenlijk voor inzetten dat elk vaccin geen enkel materiaal van abortieve oorsprong bevat, herhalen we onze morele verantwoordelijkheid voor vaccinatie om geen ernstige gezondheidsrisico's voor kinderen en de bevolking in het algemeen te veroorzaken.

Rome, 31 juli 2017

Pauselijke Academie voor het Leven
Nationaal Bureau voor Pastorale Zorg voor Gezondheid (CEI)
Italiaanse Vereniging voor Katholieke Artsen (AMCI)

Document

Naam: NOTITIE OVER DE KWESTIE VAN EEN VACCIN IN ITALIë EN HET GEBRUIK VAN STAMCELLIJNEN VAN GEABORTEERDE EMBRYOS
Soort: Pauselijke Academie voor het Leven
Datum: 31 juli 2017
Copyrights: © 2017, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. vanuit het Italiaans: Biofides.eu; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 29 augustus 2020

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test