• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De Kerk heeft zeggingsmacht betreffende de zedelijke kant van de sociale orde
Maar daartegenover staat de onaanvechtbare zeggingsmacht van de Kerk daar waar de sociale orde zich vertoont van een andere zijde. Daar namelijk, waar de morele orde de sociale terzijde komt en gaat beroeren, eist de Kerk voor zich de macht op te beoordelen of de grondslagen van een gegeven sociale ordening in overeenkomst zijn met de onveranderlijke orde, die God als Schepper en Verlosser heeft kenbaar gemaakt zowel door middel van het natuurrecht als van de openbaring. En op deze tweevoudige kondgeving beroept zich Leo XIII in zijn encycliek. En terecht: want de leringen van het natuurrecht en de waarheid van de openbaring vloeien langs verschillende wegen, als twee rivieren die zich eendrachtig in dezelfde richting voortbewegen, uit dezelfde goddelijke bron; en de Kerk, als behoedster van de bovennatuurlijke christelijke orde, waarin natuur en genade samenwerken, heeft de plicht de gewetens te vormen, ook van hen, die geroepen zijn om een oplossing te vinden voor de vraagstukken en verplichtingen door het sociale leven opgelegd.

Document

Naam: LA SOLENNITà
Op het Hoogfeest van Pinksteren ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Rerum Novarum
Soort: Paus Pius XII - Radiotoespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 1 juni 1941
Copyrights: © 1941, Ecclesia Docens 0144, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test