• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De samenhang tussen den arbeid en het gebruik van de stoffelijke goederen; de arbeid is persoonlijk en noodzakelijk
Gij begrijpt, beminde zonen, hoe de arbeid samenhangt met het gebruik van de stoffelijke goederen. Paus Leo XIII - Encycliek
Rerum Novarum
Over kapitaal en arbeid
(15 mei 1891)
leert, dat de menselijke arbeid twee eigenschappen heeft: hij is persoonlijk en hij is noodzakelijk. Persoonlijk is hij, omdat hij verricht wordt door de krachten van iedere mens afzonderlijk; noodzakelijk, omdat de mens zich zonder te arbeiden niet datgene kan verschaffen, wat onontbeerlijk is voor het leven, welke handhaving een natuurlijke, zware, individuele plicht is. Aan deze persoonlijke, door de natuur opgelegde plicht tot arbeiden beantwoordt als een gevolg het natuurlijk recht van ieder individu om door middel van de arbeid te voorzien in de behoeften van zijn eigen leven en dat van zijn kinderen: zozeer is het rijk van de natuur gericht op het behoud van de mens.

Document

Naam: LA SOLENNITà
Op het Hoogfeest van Pinksteren ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Rerum Novarum
Soort: Paus Pius XII - Radiotoespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 1 juni 1941
Copyrights: © 1941, Ecclesia Docens 0144, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test