• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Als christen kan ik er niet omheen te verklaren, dat mijn hoop en mijn vertrouwen berusten op Jezus Christus, wiens tweeduizendste jaarfeest van de geboorte bij het aanbreken van het nieuwe millennium wordt gevierd. Wij christenen geloven dat in zijn dood en zijn opstanding de liefde van God en zijn zorg voor de hele schepping volledig zichtbaar zijn geworden. Jezus Christus is voor ons God, die mens werd, die de geschiedenis van de mens is binnengetreden. Juist daarom strekt de christelijke hoop voor de wereld en haar toekomst zich uit tot ieder mens: niets is zo menselijk of het vindt weerklank in het hart van de christenen. Het geloof in Christus zet ons niet aan tot intolerantie, integendeel, het verplicht ons, vol respect een dialoog te onderhouden met de andere mensen. De liefde voor Jezus Christus hindert ons niet in onze belangstellingvoor de anderen, maar gebiedt ons veeleer, ons om hen te bekommeren zonder iemand uit te sluiten, en onze voorliefde juist aan de zwaksten en lijdenden te geven. Terwijl wij het tweeduizendste jaarfeest van de geboorte van Christus naderen, verlangt de kerk daarom niets meer, dan vol eerbied deze heilsboodschap te kunnen aanbieden en in een geest van liefde en dienstvaardigheid de solidariteit van de gehele familie der mensheid te kunnen bevorderen.

Geachte dames en heren!

Ik sta hier voor u, zoals mijn voorganger paus Paulus VI, precies dertig jaar geleden: niet als iemand die wereldlijke macht heeft - dat waren zijn woorden -, noch als religieus leider, die om bijzondere privileges voor zijn gemeenschap vraagt. Ik sta hier voor u als een getuige: een getuige voor de waardigheid van de mens, een getuige voor de hoop, een getuige voor het geloof, dat het lot van elke natie in de hand van een barmhartige voorziening ligt.

Document

Naam: VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGDE NATIES TER GELEGENHEID VAN HET 50-JARIG BESTAAN VAN DE WERELDORGANISATIE
De mensheid heeft moed nodig voor de toekomst
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 5 oktober 1995
Copyrights: © 1995, RKKerk.nl
Vert.drs. M. Schemkes
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test