• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De sociale leer van de kerk wijst voortdurend op de noodzaak de waardigheid van het kind te respecteren. "In het gezin, dat een gemeenschap van personen is, moet speciale aandacht worden besteed aan de kinderen, door een diepe achting voor hun persoonlijke waardigheid te ontwikkelen, groot respect en veelomvattende zorg voor hun rechten. Dit geldt voor elk kind, maar het is urgenter wanneer het kind kleiner is en naarmate het noodlijdender is: als het ziek is, lijdt, of gehandicapt is". H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 26

De rechten van kinderen moeten juridisch beschermd worden binnen de wettelijke systemen. In de eerste plaats is het nodig dat de sociale waarde van de kinderjaren openbaar wordt erkend in alle landen: "Geen enkel land, geen enkel politiek systeem kan over zijn eigen toekomst nadenken tenzij door het beeld van de nieuwe generaties die van hun ouders veelvuldig het erfgoed ontvangen van waarden, plichten en aspiraties van het land, waartoe ze behoren en van de hele mensenfamilie". H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tot de 34e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties - New York, De waardigheid van de menselijke persoon als grondslag voor rechtvaardigheid en vrede (2 okt 1979), 21 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Brief, Aan de Secretaris Generaal van Verenigde Naties bij gelegenheid van de Wereld Topontmoeting over kinderen (22 sept 1990) Het eerste recht van een kind is om "geboren te worden in een echt gezin", H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tot het comité van Europese Journalisten voor de Rechten van Kinderen (13 jan 1979) een recht dat niet altijd gerespecteerd is en dat vandaag de dag onderhevig is aan nieuwe schendingen vanwege ontwikkelingen in genetische technologie.

De situatie van een groot aantal kinderen op deze wereld is verre van bevredigend vanwege het gebrek aan gunstige omstandigheden voor hun algemene ontwikkeling ondanks het bestaan van een specifiek internationaal juridisch instrument om hun rechten te beschermen, Vgl. Verenigde Naties, Kinderrechtenverdrag, Conventie over de Rechten van het Kind (20 nov 1989). Dit werd van kracht in 1990 en is door de Heilige Stoel geratificeerd een instrument dat bindend is voor bijna alle leden van de internationale gemeenschap. Deze omstandigheden komen voort uit een gebrek aan gezondheidszorg, voedselvoorziening, weinig of geen mogelijkheid tot het verkrijgen van een minimum aan academische vorming of onvoldoende onderdak. Bovendien blijken enkele ernstige problemen onopgelost: kinderhandel, kinderarbeid, "straatkinderen", het gebruik van kinderen voor de handel in pornografisch materiaal, ook in het gebruik van de modernste meest geavanceerde instrumenten van sociale communicatie. Het is essentieel om zich in te zetten in de strijd, op nationaal en internationaal niveau, tegen schendingen van de waardigheid van jongens en meisjes, die veroorzaakt worden door uitbuiting, pedofilie en andere vormen van geweld, die gericht is tegen de meest weerloze schepselen. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Boodschap, Wereld Vredes Dag 1996, Bereiden we voor de kinderen een vredige toekomst voor (8 dec 1995), 2-6 Dit zijn misdaden die effectief bestreden moeten worden met adequate preventieve en strafrechtelijke maatregelen door het besliste optreden van de verschillende autoriteiten die zich ermee bezighouden.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 11 mei 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test