• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

"Waarom zijt ge zo bang? Hoe is het mogelijk dat ge nog geen geloof bezit?”

Heer, Gij doet een beroep op ons, een beroep op ons geloof. Niet alleen op het geloof dat U bestaat, maar op het geloof dat ons vol vertrouwen tot U doet naderen. In deze vastentijd klinkt Uw dringende oproep: " Bekeer je," (Mc. 1, 15) "keer tot Mij terug, van ganser harte, met vasten, met geween en met rouwklacht!" (Joel 2, 12). U roept ons op om deze tijd van beproeving aan te grijpen als een tijd van keuze. Het is niet de tijd van Uw oordeel, maar van ons oordeel: de tijd om te kiezen tussen wat werkelijk telt en wat voorbijgaat, om te onderscheiden wat nodig is en wat niet. Het is de tijd om de koers van het leven weer opnieuw op U, Heer, en op de anderen te richten. En daarbij kunnen we kijken naar zoveel voorbeeldige metgezellen die, in angst, hebben gereageerd door hun leven te geven. Het is de werkkracht van de Geest die wordt uitgestort en vorm krijgt in moedige en edelmoedige toewijding. Het is het leven uit de Heilige Geest dat in staat is om te verlossen, te waarderen en te laten zien hoe ons leven geweven en in stand gehouden wordt door gewone mensen - meestal vergeten - die niet verschijnen in de krantenkoppen en tijdschriften of op de grote catwalks van de laatste show, maar vandaag de dag zonder twijfel de beslissende gebeurtenissen van onze geschiedenis schrijven: artsen, verpleegsters en verplegers, supermarktmedewerkers, schoonmakers, verzorgers, vervoerders, wetshandhavers, vrijwilligers, priesters, religieuzen en vele, vele anderen die hebben begrepen dat niemand zich alleen kan redden. Tegenover het lijden, waaraan de ware ontwikkeling van onze volkeren wordt afgemeten, ontdekken en ervaren we het hogepriesterlijk gebed van Jezus: "opdat zij allen één mogen zijn" (Joh. 17, 21). Hoeveel mensen oefenen zich dagelijks in geduld en geven hoop, waarbij ze ervoor zorgen dat ze geen paniek verbreiden, maar medeverantwoordelijkheid bevorderen. Hoeveel vaders, moeders, grootvaders en grootmoeders, leraars en leraressen laten onze kinderen met kleine en dagelijkse gebaren zien hoe ze een crisis onder ogen moeten zien en hoe ze die moeten doorstaan, door hun gewoontes aan te passen, hun ogen te verheffen en het gebed te stimuleren. Hoeveel mensen bidden, offeren en bemiddelen voor het welzijn van iedereen. Gebed en stille dienst: dat zijn onze wapens om te overwinnen.

Document

Naam: "WAAROM BEN JE BANG? HEB JE NOG GEEN VERTROUWEN?" -
"Urbi et Orbi" - Bijzonder moment van gebed ten tijde van de epidemie (2020) - Narthex van de Sint Pieter
Soort: Paus Franciscus - Urbi et Orbi
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 27 maart 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Italiaans/Duits: de Kommel; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 27 januari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test