• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De afkondiging van de codex, een zo zorgvuldig gedurende vele jaren voorbereid en bediscussieerd werk, is een voorbeeld van de manier waarop onze getrouwheid aan het Evangelie en aan het mysterie van de Kerk ons van woorden tot daden moet brengen. De codex is onvermijdelijk kort en beknopt, maar in haar toepassing op het pastorale leven wil ze een 'werkzaam middel zijn voor de Kerk om zich te vervolmaken volgens de geest van het Tweede Vaticaans Concilie.' H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Constitutie, Promulgatie van de Codes Iuris Canonici, Sacrae Disciplinae Leges (25 jan 1983) Het is uw taak geweest in deze dagen verder na te denken over de vele manieren waarop de oecumenische implicaties van deze 'wet van het concilie' zijn praktische uitdrukking kan en moet vinden in het dagelijks leven van de Kerk. Enkele maanden geleden hadden wij daarvan een treffend voorbeeld. Tijdens het bezoek van de Syrisch-Orthodoxe patriarch Moran Mar Ignatius Zakka I Iwas in juni jongstleden hadden wij het genoegen een Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
Gezamenlijke Verklaring van Paus Johannes Paulus II en de Syrisch-orthodoxe Patriarch van Antiochië van de Syriërs en van het hele Oosten, Moran Mar Ignatius Zakka I Iwas
(23 juni 1984)
te tekenen. Daarin konden wij als resultaat van een lange en zorgvuldige dialoog één geloof in het mysterie van het mensgeworden Woord belijden. Maar wij kwamen er ook toe een praktische uitdrukking aan dit gemeenschappelijk geloof te geven door een nauwe pastorale samenwerking tussen onze kerken goed te keuren, en ook de toediening "van de sacramenten aan die leden van beide kerken die geen toegang hebben tot hun eigen priesters." Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen, Gezamenlijke Verklaring van Paus Johannes Paulus II en de Syrisch-orthodoxe Patriarch van Antiochië van de Syriërs en van het hele Oosten, Moran Mar Ignatius Zakka I Iwas (23 juni 1984), 9 Dit is nog niet de volle gemeenschap waarnaar wij vurig verlangen, maar het geeft reeds een vollediger uitdrukking in daden aan de groeiende gemeenschap welke reeds tussen ons bestaat.

Document

Naam: OECUMENISCHE DIALOOG EN TROUW AAN HET EVANGELIE
Tot de algemene vergadering van het Secretariaat voor de bevordering van de eenheid der Christenen
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 16 november 1984
Copyrights: © 1984, Archief van Kerken, jrg. 39
Bewerkt: 27 juli 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test