• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In de apostolische constitutie H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Sacrae Disciplinae Leges
Promulgatie van de Codes Iuris Canonici
(25 januari 1983)
ter afkondiging van de nieuwe Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
, heb ik erover gesproken als 'een krachtige poging ... de ecclesiologie van het concilie in canonieke taal te vertalen' en als 'de voltooiing van het leergezag van het Tweede Vaticaans Concilie'. Terwijl ik de elementen opsomde, welke het ware en echte beeld van de Kerk kenmerken, heb ik zorgvuldig melding gemaakt van 'de ijver van de Kerk... voor het oecumenisme' H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Constitutie, Promulgatie van de Codes Iuris Canonici, Sacrae Disciplinae Leges (25 jan 1983) Eén canon is in dit opzicht van bijzonder belang. Terwijl hij een fundamentele zorg van 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Unitatis Redintegratio
Over de oecumene
(21 november 1964)
weergeeft, stelt hij zonder dubbelzinnigheid vast: 'Het komt op de eerste plaats het hele bisschoppencollege en de Heilige Stoel toe onder de katholieken de oecumenische beweging te bevorderen en richting te geven, waarvan het doel het herstel van de eenheid (Unitatis redintegratio) tussen alle Christenen is, welke de Kerk door de wil van Christus verplicht is te bevorderen.' Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 755. §1

Document

Naam: OECUMENISCHE DIALOOG EN TROUW AAN HET EVANGELIE
Tot de algemene vergadering van het Secretariaat voor de bevordering van de eenheid der Christenen
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 16 november 1984
Copyrights: © 1984, Archief van Kerken, jrg. 39
Bewerkt: 27 juli 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test