• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Dierbare broeders en zusters in Christus,

Het is een bijzonder genoegen u vandaag welkom te heten als leden, consultoren en staf van het Secretariaat voor de bevordering van de eenheid der Christenen. Het is een genoegen dat ik een aantal nieuwe leden kan begroeten, diocesane bisschoppen uit verschillende delen van de wereld, die in de uitoefening van hun collegiale verantwoordelijkheid graag hier komen om de Heilige Stoel bij te staan in zijn universele zending tot eenheid. Het is een genoegen, omdat mijn ontmoeting met u plaats heeft enkele dagen voor de twintigste verjaardag van de afkondiging door het Tweede Vaticaans Concilie van zijn 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Lumen Gentium
Over de Kerk
(21 november 1964)
en zijn 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Unitatis Redintegratio
Over de oecumene
(21 november 1964)
, basisdocumenten die om zo te zeggen de Magna Carta vormen van uw bijzondere dienst aan de Kerk. En het is een genoegen, omdat u gedurende deze week de oecumenische dimensies van de nieuwe Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
bestudeert.

Document

Naam: OECUMENISCHE DIALOOG EN TROUW AAN HET EVANGELIE
Tot de algemene vergadering van het Secretariaat voor de bevordering van de eenheid der Christenen
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 16 november 1984
Copyrights: © 1984, Archief van Kerken, jrg. 39
Bewerkt: 27 juli 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test