• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Een ander typisch element van opvoeding is een teambeweging te zijn. Het is nooit de actie van één persoon of instituut. De conciliaire Verklaring 2e Vaticaans Concilie - Verklaring
Gravissimum Educationis
Over de Christelijke opvoeding
(28 oktober 1965)
 zegt, dat de school

“als het ware een centrum tot stand brengt, aan wiens activiteit en vooruitgang deelhebben: de gezinnen, de leerkrachten, de diverse verenigingen die het culturele, burgerlijke en godsdienstige leven behartigen, de burgerlijke maatschappij en de gehele menselijke gemeenschap.” 2e Vaticaans Concilie, Verklaring, Over de Christelijke opvoeding, Gravissimum Educationis (28 okt 1965), 5 

Van haar kant zegt de apostolische Constitutie H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Ex corde Ecclesiae
Over Katholieke Universiteiten
(15 augustus 1990)
, waarvan wij dit jaar de dertigste verjaardag van haar uitvaardiging vieren, dat

“de katholieke Universiteit haar objectieven nastreeft binnen haar engagement om een authentiek humane gemeenschap te vormen, bezield door de geest van Christus.” H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Constitutie, Over Katholieke Universiteiten, Ex corde Ecclesiae (15 aug 1990), 21 

Doch alle universiteiten zijn geroepen

“gemeenschappen van studie, onderzoek en vorming” Paus Franciscus, Apostolische Constitutie, De vreugde van de waarheid - over kerkelijke universiteiten en faculteiten, Veritatis Gaudium (8 dec 2017), 11. par. 1

te zijn.

Deze teambeweging heeft het om verschillende redenen, reeds lang moeilijk. Daarom heb ik de noodzaak aangevoeld voor de aanstaande 14e mei, de dag van de Educatieve Wereldalliantie te promoten, waarvan ik de organisatie heb toevertrouwd aan de Congregatie voor Katholieke Opvoeding. Het is een oproep, gericht aan iedereen die politieke, administratieve, godsdienstige en educatieve verantwoordelijkheid draagt om “het dorp van de opvoeding” opnieuw vorm te geven. Het gaat er niet om samen te zijn om programma’s op te stellen, maar opnieuw een gemeenschappelijke stap te ondernemen om het engagement voor en met de jonge generaties nieuw leven in te blazen, die de geestdrift voor een meer open en inclusieve opvoeding vernieuwt, zodat geduldig luisteren, constructieve dialoog en wederzijds begrip mogelijk zijn. De educatieve alliantie mag geen simpel systeem zijn en mag het positivisme niet herkauwen dat wij kregen van de opvoeding van de Verlichting. Ze moet revolutionair zijn.

Document

Naam: EEN MEER BROEDERLIJKE MENSHEID NAAR HET BEELD VAN DE DRIE-EENHEID VAN LIEFDE
Tot de algemene vergadering van de Congregatie voor Katholieke Vorming en Studie-Instituten
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 20 februari 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Frans (zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 22 februari 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test