• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Een speciale opdracht van het godgewijde leven is onder de gedoopten het besef levend te houden voor de wezenlijke waarden van het evangelie door ”een welsprekend en verheven getuigenis af te leggen van het feit dat de wereld niet van gedaante kan veranderen noch aan God opgedragen kan worden zonder de geest van de zaligsprekingen”.2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 31 Zo doet het godgewijde leven het volk van God blijvend beseffen dat het door heiligheid van leven beantwoorden moet aan de liefde van God die door de heilige Geest in de harten is uitgestort Vgl. Rom. 5, 5 , doordat zij in hun doen laten de sacramentele toeheiliging aan God weerspiegelen die door God in het Doopsel, Vormsel en Wijding tot stand is gebracht. De heiligheid die door de Sacramenten wordt geschonken dient immers over te gaan in de heiligheid van het daagse leven. Alleen al door zijn aanwezigheid in de kerk stelt het godgewijde leven zich in dienst van de heiliging van leven van alle gelovigen, leken zowel als geestelijkheid.

Van de andere kant mag niet worden vergeten dat het eigen getuigenis van de andere roepingen ook voor de godgewijden een steun betekent om hun verbondenheid met het Christusmysterie en de Kerk volledig in haar vele aspecten te beleven. Krachtens deze wederzijdse verrijking wordt de opdracht van het godgewijde leven welsprekender en doeltreffender: de opdracht namelijk om hun broeders en zusters eraan te herinneren hun ogen vast gericht te houden op de toekomstige vrede, en te streven naar het uiteindelijk geluk dat in God gevonden wordt.

Document

Naam: VITA CONSECRATA
Over het gewijde leven en zijn zending in de Kerk en de wereld
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 maart 1996
Copyrights: © 1996, 1-2-1 Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 4/5
Vert.: F. van Voorst tot Voorst, s.j.
Bewerkt: 27 januari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test