• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De Kerk van groot tot klein

Jezus heeft Zijn Kerk gegrondvest op de twaalf apostelen, van wie er meerderen visser waren. Het beeld van het sleepnet lag daarom voor de hand. Jezus wilde hen tot mensenvissers maken. Ook de Kerk is een sleepnet, door de heilige Geest verbonden, door de apostolische zending geknoopt, werkzaam door de eenheid in geloof, in leven en liefde.

Daarbij denk ik op dit ogenblik aan het wijd uitgespannen sleepnet van de gehele wereldkerk. Tegelijkertijd echter staat mij elke afzonderlijke Kerk in uw land voor ogen, op de eerste plaats de grote Kerk van Keulen en de aangrenzende bisdommen. En tenslotte staat mij de kleinste van deze Kerken voor ogen, de "Ecclesiola" (letterlijk: "kerkje") of huiskerk, waaraan de onlangs in Rome gehouden bisschoppensynode zo’n grote aandacht heeft geschonken bij de bespreking van "de taken van het christelijk gezin".

Het gezin: huiskerk, unieke en onvervangbare gemeenschap van personen. Waarover de heilige Paulus spreekt in de tweede lezing van vandaag (Kol. 3, 12-21). Natuurlijk heeft hij daarbij het christelijk gezin van zijn tijd voor ogen; maar wij moeten datgene wat hij zegt evenzeer toepassen op het belang van het gezin in onze tijd: wat hij zegt tot de mannen, wat hij zegt tot de vrouwen, tot de kinderen en tot de ouders, en tenslotte wat hij tot ons allemaal zegt:

"Bekleedt u met oprechte ontferming met goedheid, deemoed, zachtheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft elkander... Bovenal echter: hebt elkander lief, want de liefde is de band die alles samenhoudt en volkomen maakt. Laat de vrede van Christus heersen in uw hart; daartoe zijt gij geroepen als leden van één Lichaam. En weest dankbaar" (Kol. 3, 12-15).

Wat een geweldig onderricht in huwelijks- en gezinsspiritualiteit!

Document

Naam: EEN SLEEPNET DAT NIET SCHEUREN MAG!
Over het Rijk Gods en het christelijk gezin
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 15 november 1980
Copyrights: © 1984, Stichting Verkondiging, Roermond
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test