• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

CHRISTUS LEEFT EN BLIJFT BIJ ONS
Paaszondag - Loggia van de Sint Pietersbasiliek

Beste broeders en zusters, Vrolijk Pasen!

Vandaag vernieuwt de Kerk de verkondiging van de eerste discipelen: "Jezus is opgestaan! En van mond tot mond, van hart tot hart weerklinkt er een oproep tot lofprijzing: "Alleluia, Alleluia, Alleluia! Op deze ochtend van Pasen, de eeuwige jeugd van de Kerk en van de mensheid in het algemeen, wil ik ieder van u toespreken in de eerste woorden van mijn recente Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Christus Vivit
Lang leve Christus, onze hoop
(25 maart 2019)
die ik speciaal aan de jongeren heb gewijd:

"Christus leeft! Hij is onze hoop en brengt op wonderbaarlijke wijze de jeugd in onze wereld. Alles wat hij aanraakt wordt jong, nieuw, vol leven. De allereerste woorden die ik dus tegen elke jonge christen wil zeggen, zijn deze: Christus leeft en hij wil dat je leeft! Hij is in u, hij is bij u en hij laat u nooit in de steek. Hoe ver u ook dwaalt, hij is er altijd, de Opgestane. Hij roept je en hij wacht tot je naar hem terugkeert en opnieuw begint. Wanneer je het gevoel hebt dat je oud wordt uit verdriet, wrok of angst, twijfel of mislukking, zal hij er altijd zijn om je kracht en je hoop te herstellen". Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Lang leve Christus, onze hoop, Christus Vivit (25 mrt 2019), 1-2

Beste broeders en zusters, deze boodschap is ook gericht aan alle mensen op de wereld. De verrijzenis van Christus is het principe van nieuw leven voor iedere man en iedere vrouw, want ware vernieuwing begint altijd vanuit het hart, vanuit het geweten. Maar Pasen is ook het begin van de nieuwe wereld, bevrijd van de slavernij van zonde en dood: de wereld die eindelijk openstaat voor het Koninkrijk van God, een Koninkrijk van liefde, vrede en broederschap.

Christus leeft en blijft bij ons. Opgestaan, laat hij ons het licht van zijn gezicht zien en laat hij niet iedereen die ontberingen, pijn en verdriet ervaart, in de steek. Moge hij, de Levende, hoop zijn voor het geliefde Syrische volk, dat het slachtoffer is van een voortdurend conflict waarvoor we het risico lopen steeds meer gelaten en zelfs onverschilliger te worden. Het is nu juist de tijd voor een hernieuwde inzet voor een politieke oplossing die een antwoord kan bieden op de legitieme hoop van de mensen op vrijheid, vrede en rechtvaardigheid, de humanitaire crisis het hoofd kan bieden en de veilige terugkeer van de daklozen kan bevorderen, samen met al diegenen die hun toevlucht hebben gezocht in de buurlanden, met name Libanon en Jordanië.

Met Pasen moeten we onze ogen gericht houden op het Midden-Oosten, dat verscheurd wordt door voortdurende verdeeldheid en spanningen. Moge de christenen in de regio geduldig volharden in hun getuigenis van de verrezen Heer en van de overwinning van het leven op de dood. Ik denk in het bijzonder aan de bevolking van Jemen, vooral de kinderen, die uitgeput zijn door honger en oorlog. Moge het licht van Pasen alle regeringsleiders en volkeren in het Midden-Oosten, te beginnen met Israëliërs en Palestijnen, verlichten en hen aansporen om dit grote lijden te verlichten en te streven naar een toekomst van vrede en stabiliteit.

Moge er een einde komen aan het conflict en het bloedvergieten in Libië, waar de afgelopen weken opnieuw weerloze mensen omkomen en veel gezinnen gedwongen zijn hun huizen te verlaten. Ik dring er bij de betrokken partijen op aan om de dialoog te verkiezen boven geweld en te voorkomen dat er opnieuw wonden worden geslagen door tien jaar van conflicten en politieke instabiliteit.

Moge de Levende Christus zijn vrede schenken aan het hele geliefde Afrikaanse continent, dat nog steeds vol sociale spanningen, conflicten en soms gewelddadige vormen van extremisme zit, die in hun kielzog onveiligheid, vernieling en dood achterlaten, vooral in Burkina Faso, Mali, Niger, Nigeria en Kameroen. Ik denk ook aan Soedan, dat momenteel een moment van politieke onzekerheid doormaakt; ik hoop dat alle stemmen gehoord zullen worden en dat iedereen zich zal inzetten om het land in staat te stellen de vrijheid, de ontwikkeling en het welzijn te vinden waar het al lang naar streeft.

Moge de Opgestane Heer de inspanningen van de burgerlijke en religieuze autoriteiten van Zuid-Soedan, gesteund door de resultaten van de geestelijke retraite die enkele dagen geleden hier in het Vaticaan is gehouden, begeleiden. Moge er een nieuwe bladzijde in de geschiedenis van dat land worden geopend, waarin alle politieke, sociale en religieuze componenten zich actief inzetten voor het nastreven van het algemeen welzijn en de verzoening van de natie.

Moge dit Pasen troost bieden aan de mensen in de oostelijke regio's van Oekraïne, die lijden onder het voortdurende conflict. Moge de Heer initiatieven op het gebied van humanitaire hulp en initiatieven die gericht zijn op het nastreven van een duurzame vrede aanmoedigen.

Moge de vreugde van de herrijzenis de harten vullen van degenen die op het Amerikaanse continent de gevolgen van moeilijke politieke en economische situaties ondervinden. Ik denk in het bijzonder aan de Venezolaanse bevolking, aan al diegenen die niet aan de minimale voorwaarden voldoen om een waardig en veilig leven te leiden als gevolg van een crisis die aanhoudt en verergert. Moge de Heer toegeven dat al degenen met politieke verantwoordelijkheden zich mogen inzetten om een einde te maken aan sociale onrechtvaardigheden, misbruiken en gewelddaden, en de concrete stappen mogen nemen die nodig zijn om de verdeeldheid te herstellen en de bevolking de hulp te bieden die ze nodig heeft.

Moge de Opgestane Heer zijn licht werpen op de inspanningen die in Nicaragua zijn geleverd om zo snel mogelijk een vreedzame oplossing te vinden voor het hele Nicaraguaanse volk.

Moge de Heer van het leven ons voor het vele lijden van onze tijd niet koud en onverschillig vinden. Moge hij ons tot bruggenbouwers maken, niet tot muurtjes. Moge Degene die ons zijn vrede geeft, een einde maken aan het gebrul van wapens, zowel in conflictgebieden als in onze steden, en de leiders van de naties inspireren om zich in te zetten voor de beëindiging van de wapenwedloop en de verontrustende verspreiding van wapens, vooral in de economisch meer ontwikkelde landen. Moge de Opgestane Christus, die de deuren van het graf heeft opengegooid, ons hart openen voor de noden van de achtergestelden, de kwetsbaren, de armen, de werklozen, de werklozen, de gemarginaliseerden en allen die bij ons aankloppen op zoek naar brood, onderdak en erkenning van hun waardigheid.

Beste broeders en zusters, Christus leeft! Hij is hoop en jeugd voor ieder van ons en voor de hele wereld. Mogen wij ons door hem laten vernieuwen! Vrolijk Pasen!'

Zie ook:

Hierna volgde de zegen ”Urbi et Orbi”.

Gevolgd door het bidden van het Regina Caeli.

Na de zegen

Beste broeders en zusters,

Ik heb met droefheid en pijn kennis genomen van het nieuws van de ernstige aanslagen die juist vandaag, Paasdag, in sommige kerken en andere ontmoetingsplaatsen in Sri Lanka rouw en pijn hebben gebracht. Ik wil mijn liefdevolle verbondenheid met de christelijke gemeenschap uitdrukken, die geslagen werd toen ze in gebed bijeenkwam, en met alle slachtoffers van zulk wreed geweld. Ik vertrouw de Heer toe aan allen die op tragische wijze zijn verdwenen en ik bid voor de gewonden en allen die lijden als gevolg van deze dramatische gebeurtenis.

p>Ik wens u allen, afkomstig uit Italië en uit verschillende landen, maar ook degenen die via de televisie, de radio en andere media met ons verenigd zijn, het allerbeste voor een Zalig Paasfeest. In dit verband wil ik eraan herinneren dat zeventig jaar geleden, met Pasen 1949, een paus voor het eerst op de televisie heeft gesproken. Paus Pius XII - Toespraak
Paasboodschap voor de eerste keer uitgezonden via de Franse televisie (17 april 1949)
en wees erop dat de blikken van de opvolger van Petrus en de gelovigen elkaar ook via een nieuw communicatiemiddel konden ontmoeten. Dit jubileum biedt mij de mogelijkheid om christelijke gemeenschappen aan te moedigen om alle middelen te gebruiken die de technologie ter beschikking stelt om het goede nieuws van de opgestane Christus te verkondigen, door het te communiceren, en niet alleen om contact met elkaar op te nemen.

Verlicht door het licht van Pasen, dragen we de geur van de Opgestane Christus in de eenzaamheid, in de ellende, in de pijn van zoveel van onze broeders en zusters, die de steen der onverschilligheid omverwerpen. Op dit plein wordt de vreugde van de opstanding gesymboliseerd door de bloemen, die ook dit jaar uit Nederland komen, terwijl die in de Sint-Pietersbasiliek uit Slovenië komen. Een grote dank aan de donateurs van deze prachtige bloemenhulde!

En vergeet niet voor mij te bidden. Vrolijk Paaslunch en tot ziens!

Document

Naam: CHRISTUS LEEFT EN BLIJFT BIJ ONS
Paaszondag - Loggia van de Sint Pietersbasiliek
Soort: Paus Franciscus - Urbi et Orbi
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 21 april 2019
Copyrights: © 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: amstelveenweb.com; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 30 december 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test