• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

"DE MENSEN DIE IN DE DUISTERNIS LIEPEN HEBBEN EEN GROOT LICHT GEZIEN" (JES. 9, 1)
Kerstmis 2019 - Loggia van de Sint Pietersbasiliek

Dierbare broeders en zusters, vrolijk Kerstfeest!

Uit de schoot van de Moederkerk wordt de vleesgeworden Zoon van God deze nacht opnieuw geboren. Zijn naam is Jezus, wat betekent: 'God redt.' De Vader, de eeuwige en oneindige Liefde, heeft hem de wereld ingestuurd, niet om de wereld te veroordelen, maar om haar te redden. Vgl. Joh. 3, 17 De Vader heeft hem met grote barmhartigheid aan ons gegeven. Hij heeft hem aan iedereen gegeven. Hij heeft hem voor eeuwig gegeven. De Zoon is geboren, als een klein lichtje dat flikkert in de kou en de duisternis van de nacht.

Dat Kind, geboren uit de Maagd Maria, is het Woord van God dat vlees geworden is. Het Woord dat Abrahams hart en stappen naar het beloofde land leidde en dat al diegenen die op Gods beloften vertrouwen tot zich blijft trekken. Het Woord dat de Hebreeën leidde op de reis van de slavernij naar de vrijheid en dat de slaven in elke tijd, ook de onze, blijft oproepen om uit hun gevangenissen te komen. Hij is het Woord helderder dan de zon, die in een kleine mensenzoon geïncarneerd is: Jezus het licht van de wereld.

Daarom roept de profeet: 'Het volk dat in de duisternis wandelde, heeft een groot licht gezien' (Jes. 9, 1). Er is duisternis in de menselijke harten, maar het licht van Christus is nog groter. Er is duisternis in persoonlijke, familiale en sociale relaties, maar het licht van Christus is groter. Er is duisternis in economische, geopolitieke en ecologische conflicten, maar het licht van Christus is nog groter.

Moge Christus zijn licht brengen aan de vele kinderen die lijden onder oorlog en conflicten in het Midden-Oosten en in verschillende landen van de wereld. Moge hij troost brengen aan het geliefde Syrische volk dat nog steeds geen einde ziet komen aan de vijandelijkheden die hun land de afgelopen tien jaar hebben gehuurd. Moge hij vandaag het geweten van mannen en vrouwen van goede wil wakker schudden. Moge hij de regeringen en de internationale gemeenschap inspireren om oplossingen te vinden om de volkeren van die regio in vrede en veiligheid te laten samenleven en een einde te maken aan hun onuitsprekelijke lijden. Moge hij het Libanese volk steunen en het in staat stellen de huidige crisis te boven te komen en zijn roeping te herontdekken om een boodschap van vrijheid en harmonieus samenleven voor iedereen te zijn.

Moge de Heer Jezus licht brengen in het Heilige Land, waar Hij is geboren als de Verlosser van de mensheid en waar zoveel mensen - worstelend maar niet ontmoedigd - nog steeds wachten op een tijd van vrede, veiligheid en voorspoed. Moge hij troost brengen in Irak te midden van de huidige sociale spanningen en in Jemen, dat lijdt onder een ernstige humanitaire crisis.

Moge de kleine baby van Bethlehem hoop brengen voor het hele Amerikaanse continent, waar een aantal landen een tijd van sociale en politieke onrust doormaken. Moge hij het geliefde Venezolaanse volk, dat lang is beproefd door hun politieke en sociale spanningen, aanmoedigen en ervoor zorgen dat het de hulp krijgt die het nodig heeft. Moge hij de inspanningen zegenen van degenen die alles in het werk stellen om gerechtigheid en verzoening te bevorderen en de verschillende crises en de vele vormen van armoede die de waardigheid van ieder mens aantasten, te boven te komen.

Moge de Verlosser van de wereld licht brengen in het geliefde Oekraïne, dat hunkert naar concrete oplossingen voor een duurzame vrede.

Moge de pasgeboren Heer licht brengen voor de mensen in Afrika, waar hardnekkige sociale en politieke situaties mensen vaak dwingen te migreren en hen beroven van een thuis en een gezin. Moge hij vrede brengen aan de mensen die in het oostelijke deel van de Democratische Republiek Congo wonen, verscheurd door aanhoudende conflicten. Moge hij troost brengen aan allen die lijden onder geweld, natuurrampen of uitbraken van ziekten. En moge hij troost brengen aan degenen die om hun geloof worden vervolgd, met name de missionarissen en de ontvoerde gelovigen, en aan de slachtoffers van de aanvallen van extremistische groeperingen, met name in Burkina Faso, Mali, Niger en Nigeria.

Moge de Zoon van God uit de hemel op aarde neerdalen en al degenen die door deze en andere onrechtvaardigheden gedwongen worden te emigreren in de hoop op een veilig leven, beschermen en in stand houden. Het is het onrecht dat hen woestijnen en zeeën doet oversteken die begraafplaatsen worden. Het is het onrecht dat hen dwingt te zorgen voor onuitsprekelijke vormen van mishandeling, elke vorm van slavernij en marteling in onmenselijke detentiekampen. Het is onrechtvaardigheid die hen afkeert van plaatsen waar ze misschien wel hoop hebben op een waardig leven, maar in plaats daarvan voor muren van onverschilligheid komen te staan.

Moge Emmanuel licht brengen in alle lijdende leden van onze menselijke familie. Moge hij onze vaak steenachtige en egocentrische harten verzachten en ze tot kanalen van zijn liefde maken. Moge hij zijn glimlach door onze arme gezichten naar alle kinderen van de wereld brengen: naar hen die in de steek zijn gelaten en naar hen die lijden onder het geweld. Moge hij door onze broze handen degenen die niets te dragen hebben kleden, brood geven aan de hongerigen en de zieken genezen. Moge hij door onze vriendschap, zoals die is, dicht bij de elite komen.'

Zie ook:

Hierna volgt het bidden van het Angelus.

Vervolgens spreekt de Paus de zegen Urbi et Orbi uit.

Na de zegen

Ik hernieuw mijn wensen voor een zalig kerstfeest voor jullie allemaal, die van over de hele wereld naar dit plein zijn gekomen, en voor iedereen uit verschillende landen die verbonden zijn via radio, televisie en andere communicatiemiddelen. Ik dank u voor uw aanwezigheid op deze dag van vreugde.

We zijn allemaal geroepen om hoop te geven aan de wereld, met woorden en vooral met het getuigenis van ons leven aankondigen dat Jezus, onze vrede, werd geboren.

Vergeet alsjeblieft niet voor me te bidden.

Goede Kerstlunch en tot ziens!

Document

Naam: "DE MENSEN DIE IN DE DUISTERNIS LIEPEN HEBBEN EEN GROOT LICHT GEZIEN" (JES. 9, 1)
Kerstmis 2019 - Loggia van de Sint Pietersbasiliek
Soort: Paus Franciscus - Urbi et Orbi
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 25 december 2019
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: amstelveenweb.com; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 28 december 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test