• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Een van de belangrijkste gebeurtenissen in de relatie van Jezus met zijn leerlingen is het verhaal van de transfiguratie. Jezus gaat de berg op met Petrus, Jakobus en Johannes om te bidden. De evangelisten herinneren zich dat Jezus’ gezicht en kleren stralend wit werden, en twee mannen met Hem in gesprek waren: Mozes en Elia, die respectievelijk de Wet en de Profeten, met andere woorden de Heilige Schrift, vertegenwoordigen. Toen Petrus dit zag, reageerde hij met vreugdevolle verbazing: “Meester, het is maar goed dat wij hier zijn; laten wij drie hutten maken, een voor U, een voor Mozes, en een voor Elia” (Lc. 9, 33). Op dat moment overdekte een wolk hen met haar schaduw en werden de leerlingen door angst bevangen.

De transfiguratie doet ons denken aan het Loofhuttenfeest, toen Ezra en Nehemia de heilige tekst voorlazen aan het volk na hun terugkeer uit de ballingschap. Door op de heerlijkheid van Jezus te anticiperen, wil de transfiguratie tegelijkertijd de leerlingen voorbereiden op de schokkende gebeurtenis van het lijden. Die goddelijke heerlijkheid wordt ook opgeroepen door de wolk die de leerlingen overdekte, symbool van Gods aanwezigheid. Deze transfiguratie gelijkt ook op die van de Heilige Schrift die zichzelf overstijgt wanneer ze het leven van de gelovigen voedt. Zoals Paus Benedictus XVI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Verbum Domini
Over de Heilige Schrift - naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2008 Het Woord van God in het leven en de zending van de Kerk
(30 september 2010)
ons eraan herinnert: “Bij het op elkaar afstemmen van de verschillende betekenissen van de Schrift, is het dus van het grootste belang de overgang van letter naar geest te begrijpen. Het is geen automatische en spontane overgang; er is veeleer een transcendentie van de letter nodig”. Paus Benedictus XVI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Heilige Schrift - naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2008 "Het Woord van God in het leven en de zending van de Kerk", Verbum Domini (30 sept 2010), 38

Document

Naam: APERUIT ILLIS
"Toen maakte Hij hun geest toegankelijk" - Waarmee ingesteld wordt de "Zondag van het Woord van God"
Soort: Paus Franciscus - Motu Proprio
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 30 september 2019
Copyrights: © 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Kerknet.be / Bisschoppenconferentie van België
Vert.: Bisschoppenconferentie van België
Bewerkt: 19 mei 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test