• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

HET KRUIS IS DE BRON VOOR EEUWIG LEVEN - WAT HEBBEN WIJ GEDAAN MET DIT GESCHENK?
Afsluiting van de Via Crucis in het Colosseum, Goede Vrijdag 2008

Dierbare broeders en zusters!

Ook dit jaar hebben we weer de kruisweg, de Via Crucis, afgelegd om de staties van Christus' Lijden in geloof te herdenken. Onze ogen hebben weer het lijden en de doodsangst gezien die onze Verlosser heeft moeten doorstaan in het uur van grote pijn die het hoogtepunt van Zijn aardse missie markeerde. Jezus sterft aan het kruis en rust in het graf. Goede Vrijdag, zo vervuld van menselijk verdriet en religieuze stilte, eindigt in de stilte van contemplatie en gebed. Als we naar huis gaan, willen we ook "onze borsten slaan" zoals degenen die bij de offerdood van Jezus aanwezig waren, en nadenken over alles wat er is gebeurd. Vgl. Lc. 23, 48 Kunnen we onverschillig blijven voor de dood van een God? Voor ons, voor onze redding, werd hij mens en stierf aan het kruis.

Broeders en zusters, laten we onze blik, die vaak wordt afgeleid door de afleidende en vluchtige aardse belangen, vandaag op Christus richten; laten we even pauzeren om ons onder te dompelen in Zijn kruis. Het Kruis is de bron van het onsterfelijke leven, het is de school van rechtvaardigheid en vrede, het is het universele patrimonium van vergeving en barmhartigheid; het is het blijvende bewijs van een onbaatzuchtige en oneindige liefde die God aanspoorde om een kwetsbaar persoon te worden zoals wij, zelfs tot het punt van de dood aan het kruis. Zijn doorboorde armen staan open voor ieder mens en nodigen ons uit om Hem te benaderen in de zekerheid dat Hij ons zal verwelkomen en ons naar Zich toe zal trekken in een omhelzing van oneindige tederheid: "En ik, wanneer ik boven de aarde verheven ben, zal alles naar mezelf toe trekken" (Joh. 12, 32), had hij gezegd.

Door de pijnlijke weg van het kruis zijn mannen en vrouwen van alle tijden, verzoend en verlost door het Bloed van Christus, vrienden van God geworden, kinderen van de hemelse Vader. Jezus noemt Judas "vriend" en richt zich tot hem de laatste dramatische uitnodiging tot bekering; vriend noemt Hij ieder van ons, want Hij is een echte vriend van iedereen. Helaas zijn mensen niet altijd in staat om de diepte van de grenzeloze liefde die God voor zijn schepselen heeft te begrijpen. Voor Hem is er geen verschil naar ras of cultuur. Jezus Christus stierf om de hele mensheid te bevrijden van de onwetendheid van God, van de cirkel van haat en wraak, van de slavernij van de zonde. Het Kruis maakt ons broeders en zusters.

We vragen ons af: Maar wat hebben we met dit geschenk gedaan? Wat hebben we gedaan met de openbaring van het gezicht van God in Christus, met de openbaring van de liefde van God die de haat overwint? Velen, zelfs in onze tijd, kennen God niet en kunnen Hem niet vinden in de gekruisigde Christus; zo velen zijn op zoek naar een liefde en een vrijheid die God uitsluit; zo velen geloven dat ze God niet nodig hebben. Beste vrienden, nu we samen het lijden en de dood van Jezus hebben meegemaakt, laten we vanavond Zijn offer aan het Kruis tot ons spreken; laten we toestaan dat Hij onze menselijke zekerheden in twijfel trekt; laten we ons hart voor Hem openen: Jezus is de waarheid die ons vrij maakt om lief te hebben. Laten we niet bang zijn! Door Zijn dood heeft de Heer de zondaars gered, inclusief ons allemaal. De apostel Petrus schrijft Jezus "droeg onze zonden met Zijn lichaam op het hout van het kruis, opdat wij dood zouden zijn voor de zonde en zouden leven voor de gerechtigheid. Door zijn wonden ben je genezen" (1 Pt. 2, 24). Dit is de waarheid van Goede Vrijdag: aan het Kruis heeft de Verlosser ons de waardigheid teruggegeven die de onze is; Hij heeft ons geadopteerde kinderen van God gemaakt, die ons naar Zijn beeld en gelijkenis heeft geschapen. Laten we daarom in aanbidding blijven voor het Kruis.

O Christus, gekruisigde Koning,
geef ons de ware kennis van u,
de vreugde waar we naar verlangen,
de liefde die ons hart vult,
die dorst naar het oneindige.
Dit is wat we vanavond van u vragen,
Jezus, Zoon van God,
die voor ons aan het Kruis stierf en
op de derde dag weer opstond.

Amen.

Document

Naam: HET KRUIS IS DE BRON VOOR EEUWIG LEVEN - WAT HEBBEN WIJ GEDAAN MET DIT GESCHENK?
Afsluiting van de Via Crucis in het Colosseum, Goede Vrijdag 2008
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 21 maart 2008
Copyrights: © 2008, Libreria editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Italiaans, alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 31 oktober 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test