• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De souvereine macht is verder op zich niet noodzakelijk aan een of anderen bepaalden staatsvorm gebonden. Zij kan terecht nu eens dezen, dan weer een anderen vorm aannemen, mits die het algemeen welzijn werkelijk kan bevorderen. Het is echter volstrekte plicht, dat, welke de staatsvorm ook is, de overheden het oog gericht houden op God, den oppersten bestuurder van de wereld, en bij het uitoefenen van hun bestuurstaak Hem als voorbeeld en wet voor oogen houden. God immers heeft in geheel de zichtbare wereld tweede oorzaken geschapen, opdat daarin Gods natuur en werken eenigszins zouden uitstralen en daardoor al het bestaande tot zijn doel gebracht zou worden, en zoo heeft Hij ook gewild, dat er in de burgerlijke gemeenschap een gezag zou zijn en dat degenen, die het uitoefenen, eenigszins een afbeelding zouden zijn van Gods macht over het menschdom en van Zijn voorzienigheid.

Document

Naam: IMMORTALE DEI
Het onvergankelijk werk van den barmhartigen God - Over de christelijke staatsinrichting
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 1 november 1885
Copyrights: © 1941, Ecclesia Docens (Gooi & Sticht), nr. 0138
Vert.: L.H.H.D. Schils C.ss.R.
Bewerkt: 24 februari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test