• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Maar hoeveel pogingen ook door velen zijn gedaan, het staat vast, dat men nooit een meer voortreffelijke wijze van staatsbestel en staatsbestuur heeft uitgedacht, dan die, welke vanzelf opbloeit uit de leer van het Evangelie. 

Het is dus van het grootste belang en het ligt geheel in die lijn van onze apostolische taak, naar wij meenen, de moderne theorieên omtrent den staat aan de christelijke leer te toetsen. Wij vertrouwen, dat zoo die waarheid duidelijker aan het licht zal treden en daardoor die oorzaken van dwaling en twijfel weggenomen zullen worden, zoodat iedereen de hoogste levensnormen, waaraan hij zich heeft te houden en volgens welke hij zijn gedrag moet inrichten, gemakkelijk kan kennen.

Document

Naam: IMMORTALE DEI
Het onvergankelijk werk van den barmhartigen God - Over de christelijke staatsinrichting
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 1 november 1885
Copyrights: © 1941, Ecclesia Docens (Gooi & Sticht), nr. 0138
Vert.: L.H.H.D. Schils C.ss.R.
Bewerkt: 24 februari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test