• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wat betreft het burgerlijke en politieke terrein: de wetten beoogen het algemeen welzijn, en niet de wil en het bedriegelijke oordeel van de menigte wijst den we.g bij het opstellen er van, maar de waarheid en de rechtvaardigheid; het gezag der staatsoverheden krijgt een zekere bovenmenschelijke heiligheid en wordt binnen de perken gehouden, opdat het niet van de rechtvaardigheid zou afwijken en de uitoefening er van de maat niet zou overschrijden; de onderdanigheid der burgers is eervol en waardig, want zij is niet een slaafsch zich buigen van den eenen mensch voor den anderen, maar een zich onderwerpen aan den wil van God, die door menschen Zijn opperheerschappij uitoefent. Heeft men deze waarheden eenmaal erkend en aanvaard, dan zal men inzien, dat het een eisch is van strikte rechtvaardigheid, het gezag der overheidspersonen te eerbiedigen, standvastig en trouw aan het openbare gezag onderdanig te zijn, niet te trachten door opstand zijn doel te bereiken, maar de orde in den staat ongeschonden te bewaren.

Document

Naam: IMMORTALE DEI
Het onvergankelijk werk van den barmhartigen God - Over de christelijke staatsinrichting
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 1 november 1885
Copyrights: © 1941, Ecclesia Docens (Gooi & Sticht), nr. 0138
Vert.: L.H.H.D. Schils C.ss.R.
Bewerkt: 24 februari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test