• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Voorwoord

Het geloof brengt de gelovige ertoe in de ander een broeder te zien die moet gesteund en bemind worden. Door het geloof in God, die het heelal geschapen heeft, de schepselen en alle mensen – die door Zijn Barmhartigheid gelijk zijn -, is een gelovige geroepen deze broederlijkheid tot uiting te brengen door de schepping en heel het universum te behoeden  en elke persoon tot steun te zijn, vooral degenen die het meest in nood zijn en de armsten. 

Zie ook:

N.v.d.r.: Het is in strijd met de manier van spreken van de Kerk om de uitdrukking 'geloof in God' te gebruiken als 'bevestigen dat God bestaat' of 'geloven in welke vorm van vermeende openbaring dan ook, zelfs een niet-christelijke'. Congregatie voor de Geloofsleer
Dominus Iesus
Verklaring over de uniciteit en heilbrengende universaliteit van Jezus Christus en de Kerk
(6 augustus 2000)
leert dat het heil alleen via Jezus Christus en de Kerk bereikt kan worden, : 

"Daarom moet met beslistheid vastgehouden worden aan het onderscheid tussen het theologale geloof en de innerlijke overtuiging in de andere religies. Het geloof is de genadevolle aanneming van de geopenbaarde waarheid, die het toestaat, "in het inwendige van het mysterie binnen te gaan; het bevordert het inzicht in dit mysterie op aangepaste wijze". De innerlijke overtuiging in de andere religies is daarentegen die gezamenlijkheid van ervaringen en inzichten, die de menselijke schatten van de wijsheid en de religiositeit vormen, die de mens op zijn zoektocht naar de waarheid in zijn betrekking met het goddelijke en het absolute heeft verwezenlijkt." Congregatie voor de Geloofsleer
Dominus Iesus
Verklaring over de uniciteit en heilbrengende universaliteit van Jezus Christus en de Kerk
(6 augustus 2000)

  • Vrijheid is het recht van elke mens: iedereen geniet van de vrijheid van geloofsovertuiging, van denken, meningsuiting en handelen. Het pluralisme en de verscheidenheid van godsdienst, kleur, geslacht, ras en taal zijn de wijze goddelijke wil waardoor God de mensen geschapen heeft. Deze goddelijke Wijsheid ligt aan de oorsprong van het recht op vrijheid van geloofsovertuiging en de vrijheid van verscheidenheid. Daarom wordt het feit veroordeeld dat mensen verplicht worden tot een bepaalde godsdienst of cultuur toe te treden, evenals het opleggen van een beschaving die de anderen niet aanvaarden.
Zie ook:

N.v.d.r.: de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
en vele documenten verkondigen de Rooms Katholieke leer dat er geen actieve wil van God is aangaande “pluralisme en verscheidenheid van godsdiensten”, zij het dat de vrijheid van godsdienst, d.i. men kan de ander niet verplichten tot welke godsdienst dan ook, behouden blijft. Zie documenten als:

De paus is op Paus Franciscus - Audiëntie
Catechese over de apostolische reis naar Marokko
Sint Pietersplein
(3 april 2019)
nogmaals ingegaan op deze kwestie.

Document

Naam: DOCUMENT OVER BROEDERLIJKHEID ONDER DE MENSEN VOOR WERELDVREDE EN VOOR HET SAMENLEVEN
Abu Dhabi - Verenigde Arabische Emiraten
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Franciscus en Ahamad al-Tayyeb
Datum: 4 februari 2019
Copyrights: © 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Frans (zenit.org): maranatha-gemeenschap; noten, alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 29 oktober 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test