• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Onze gedeelde menselijkheid vereist een wereldwijde aanpak van de vraagstukken die voortvloeien uit de dialoog tussen verschillende culturen en maatschappijen die in de wereld van vandaag steeds nauwer met elkaar in contact zijn. Moge de Academie voor het Leven een platform zijn voor moedige dialoog ten dienste van het algemeen welzijn. Ik moedig u aan niet terughoudend te zijn om argumenten en formuleringen naar voren te brengen, die als basis kunnen dienen voor interculturele en interreligieuze, en ook interdisciplinaire uitwisselingen. Maar ook om deel te nemen in de discussie over mensenrechten, die centraal staan in de zoektocht naar universeel aanvaardbare criteria voor besluitvorming. Het begrip en de uitoefening van rechtvaardigheid staan op het spel, een rechtvaardigheid die de essentiële rol van verantwoordelijkheid in de discussie over mensenrechten en over hun nauwe samenhang met plichten aantoont, te beginnen met solidariteit met hen die in de grootste nood verkeren. Paus Benedictus XVI heeft gesproken over het belang van

“Wij beleven vandaag de dag een beklemmende tegenstrijdigheid. Terwijl men van de ene kant aanspraak maakt op vermeende rechten, die willekeurig en genotzuchtig van aard zijn, onder het voorwendsel dat ze door overheidsstructuren worden erkend en bevorderd, worden van de andere kant de elementaire grondrechten van een groot deel van de mensheid ontkend en geschonden.”.

Tot deze grondrechten rekent de Paus emeritus

“...voedsel, drinkwater, onderwijs of medische basiszorg”. Paus Benedictus XVI, Encycliek, Liefde in Waarheid - Over de integrale ontwikkeling van de mens in liefde en waarheid, Caritas in Veritate (29 juni 2009), 43

Document

Naam: HUMANA COMMUNITAS
Aan de president van de Pauselijke Academie voor het Leven b.g.v. de 25e verjaardag van de oprichting ervan
Soort: Paus Franciscus - Brief
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 6 januari 2019
Copyrights: © 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. vanuit Engelstalige versie: dhr. W. van Winden
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test