• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Een bevlogen en productieve geschiedenis

Die passie heeft het werk van de Pauselijke Academie voor het Leven geïnspireerd vanaf het ogenblik dat zij 25 jaar geleden in het leven werd geroepen door Heilige Johannes Paulus II, op aansporing van de eminente wetenschapper en dienaar Gods Jérôme Lejeune. Met het oog op de snelle en ingrijpende veranderingen die plaatsvinden in de biomedische wetenschappen, zag Paus Johannes Paulus II de noodzaak van een meer gestructureerde, organische benadering en betrokkenheid op dit terrein. Zo was de Academie in staat initiatieven in onderzoek, onderwijs en communicatie te bevorderen die erop gericht waren aan te tonen dat

“wetenschap en technologie ten dienste van de menselijke persoon en zijn fundamentele rechten, bijdragen aan het algemeen welzijn van de mens en aan de vervulling van het goddelijk heilsplan” H. Paus Johannes Paulus II, Motu Proprio, Oprichting van de Pauselijke Academie voor het Leven, Vitae mysterium (11 feb 1994), 3

De Paus Franciscus - Motu Proprio
Statuten voor de Pauselijke Academie van het Leven (18 oktober 2016)
, gepubliceerd op 18 oktober 2016, hebben een nieuwe impuls aan haar activiteiten gegeven. Het doel van de statuten is de reflectie van de Academie op kwesties met betrekking tot het menselijk leven steeds fijner af te stemmen op de hedendaagse wereld. Het almaar hogere tempo van technologische en wetenschappelijke innovatie, en het fenomeen van de globalisering betekenen een sterke toename van interacties tussen culturen, religies en verschillende terreinen van studies, en onderling tussen de vele dimensies van onze menselijke familie en de aarde, ons gemeenschappelijk thuis. Derhalve is er, zoals Paus Franciscus benadrukte voor de Algemene Vergadering van de Academie,

“Er is dringend behoefte aan meer bestudering van en discussie over de sociale effecten van deze technologische ontwikkeling, om een antropologische visie te formuleren die is opgewassen tegen deze historische uitdaging. Uw deskundig advies kan echter niet alleen beperkt blijven tot het aanbieden van oplossingen voor vragen die uit specifieke ethische, sociale of wettelijke conflictsituaties voortvloeien. Het voorstellen van vormen van gedrag dat consistent is met de menselijke waardigheid gaat ook om de theorie en praktijk van wetenschap en technologie met betrekking tot de algehele benadering van het leven, zijn betekenis en waarde.” Paus Franciscus, Toespraak, Tot de deelnemers aan de Algemene vergadering van de Pauselijke Academie voor het Leven - Synodehal, Het leven begeleiden; nieuwe verantwoordelijkheden in het technologisch tijdperk (5 okt 2017).

Document

Naam: HUMANA COMMUNITAS
Aan de president van de Pauselijke Academie voor het Leven b.g.v. de 25e verjaardag van de oprichting ervan
Soort: Paus Franciscus - Brief
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 6 januari 2019
Copyrights: © 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. vanuit Engelstalige versie: dhr. W. van Winden
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test