• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

WIJZIGING H. CONGREGATIE VOOR DE SACRAMENTEN EN DE GODDELIJKE EREDIENST

Johannes Paulus II dienaar der dienaren Gods

ter blijvende herinnering

Daar de snelle gang van zaken die ook de pastorale praktijk betreffen, nieuwe werkwijzen vraagt en nieuwe wegen vereist, lijkt het nodig, dat de Heilige congregatie voor de sacramenten en de goddelijke eredienst, welke 11 juli 1975 door paus Paulus Vl. onze voorganger zaliger gedachtenis, werd opgericht H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, Herindeling van Congregaties en oprichting van de Congregatie voor de Sacramenten en de goddelijke Eredienst, Constans Nobis Studium (11 juli 1975) en welke uit de Heilige congregatie voor de tucht van de Sacramenten en de Heilige congregatie voor de Goddelijke Eredienst werd samengesteld, in twee dicasteria wordt gescheiden. In feite had deze tot nu toe twee delen, waarbij ieder deel of sectie een eigen secretaris aan het hoofd had. Na alles rijp te hebben overwogen besluiten en bepalen wij, dat de Heilige congregatie voor de Sacramenten en de Goddelijke Eredienst wordt gescheiden in twee congregaties, waarvan de een voor de Sacramenten en de ander voor de Goddelijke Eredienst wordt genoemd. Elk zal zijn belast met de materie welke elke bovengenoemde sectie eigen was. Een vollediger vorm van deze congregaties zal worden doorgevoerd bij de herziening van de dicasteria van de Romeinse curie, waaraan reeds wordt gewerkt.

Gegeven te Rome, 5 april 1984, het zesde jaar van ons pontificaat.

JOHANNES PAULUS PP II

Document

Naam: WIJZIGING H. CONGREGATIE VOOR DE SACRAMENTEN EN DE GODDELIJKE EREDIENST
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Chirograaf
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 5 april 1984
Copyrights: © 1984, Archief van Kerken 39e jrg. p. 2
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test